Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
25.06.2024, 15:26

RFK Powołanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na XII kadencję.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. („ZWZ”) w związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z dniem 25 czerwca 2024 roku, podjęło następujące Uchwały:
1. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 5 osób, 2. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na XII kadencję w składzie: 1) Piotr Zimmerman, 2) Zbigniew Dębski, 3) Artur Zawadowski, 4) Kinga Banaszak-Filipiak, 5) Michał Sikorski. Powołani członkowie Rady Nadzorczej: 1. nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności RAFAKO S.A., 2. nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, 3. nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Przebieg kariery zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej, zostaną przesłane odrębnym raportem bieżącym. Jednocześnie Spółka informuje, że wskutek braku zgłoszenia kandydatury dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki – Przemysława Schmidta do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki, Spółka powzięła informację, że nie będzie on ubiegał się o wybór w następnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Inne komunikaty