Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-11-21
BBINWEST
BBA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
1,75
-11,43
2019-11-20
BBINWEST
BBA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
1,79
-2,23
2019-11-15
BBINWEST
BBA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
1,64
0,00
2019-07-16
BBINWEST
BBA Zmiana udziału w głosach
2,10
-19,05
2019-07-15
BBINWEST
BBA Przekroczenie progu 50% w ogólnej liczbie głosów
2,10
0,00
2019-07-04
BBINWEST
BBA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.
2,10
0,00
2019-05-31
BBINWEST
BBA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r.
2,00
+14,00
2019-03-18
BBINWEST
BBA Nabycie akcji własnych
2,30
+8,70
2019-03-14
BBINWEST
BBA Nabycie akcji własnych
2,50
-3,20
2019-03-11
BBINWEST
BBA Nabycie akcji własnych
2,24
-6,25
2019-01-29
BBINWEST
BBA Podjęcie decyzji o połączeniu
2,82
-0,71
2019-01-18
BBINWEST
BBA Prognozy finansowe na rok 2019
1,90
0,00
2018-09-03
BBINWEST
BBA Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
3,10
-16,13
2018-08-14
BBINWEST
BBA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
3,10
0,00
2018-05-30
BBINWEST
BBA Wpisanie spółki zależnej oraz skreślenie Emitenta z listy Autoryzowanych Doradców
2,90
+2,76
2018-05-30
BBINWEST
BBA Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2,90
-3,45
2018-05-29
BBINWEST
BBA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 maja 2018 r.
3,06
-5,23
2018-05-10
BBINWEST
BBA Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza
2,54
0,00
2018-05-10
BBINWEST
BBA Złożenie wniosku o wpis na listę Autoryzowanych Doradców spółki zależnej
2,40
+5,83
2018-05-01
BBINWEST
BBA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2018 r.
3,08
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 6
  • Następna strona