Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-07-17
BETOMAX
BTX Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2,10
+6,67
2019-07-16
BETOMAX
BTX Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie z powództwa Betomax Systems GmbH & Co. KG przeciwko Spółce i Akcjonariuszom
2,10
-0,95
2019-05-30
BETOMAX
BTX Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ FORBUILD w dniu 24 maja 2019 roku
2,26
0,00
2019-05-24
BETOMAX
BTX formacja dotycząca wypłaty dywidendy.
2,28
+1,75
2019-04-26
BETOMAX
BTX Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. na dzień 24 maja 2019 r.
2,16
+0,93
2019-04-26
BETOMAX
BTX Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018
2,16
0,00
2019-04-24
BETOMAX
BTX Aktualizacja informacji w sprawie z powództwa H. Jammersa przeciwko Spółce
2,02
0,00
2019-02-26
BETOMAX
BTX Informacja nt. współpracy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
1,95
0,00
2019-02-11
BETOMAX
BTX Informacja na temat potencjalnej możliwości zmiany kontroli w Spółce
2,00
0,00
2019-01-09
BETOMAX
BTX Aktualizacja informacji nt. postępowania przeciwko członkom organów Spółki
1,65
0,00
2018-11-26
BETOMAX
BTX Informacja nt. współpracy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
1,70
0,00
2018-09-19
BETOMAX
BTX Oddalenie przez Sąd Apelacyjny powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG w Neuss przeciwko akcjonariuszom
1,59
0,00
2018-06-28
BETOMAX
BTX Informacja dotycząca wypłaty dywidendy.
1,63
0,00
2018-06-28
BETOMAX
BTX Lista akcjonariuszy na ZWZA FORBUILD S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
1,63
0,00
2018-05-25
BETOMAX
BTX Rekomendacja dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 roku
1,66
0,00
2018-05-18
BETOMAX
BTX Informacja o wytoczeniu powództwa przeciwko członkom organów Spółki – aktualizacja RB 3/2018
1,66
0,00
2018-05-16
BETOMAX
BTX Informacja o wytoczeniu powództwa przeciwko członkom organów Spółki
1,74
0,00
2018-04-19
BETOMAX
BTX Aktualizacja informacji w sprawie z powództwa H. Jammersa przeciwko Spółce
1,60
0,00
2018-03-30
BETOMAX
BTX Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ) Ustawy o ofercie
2017-10-26
BETOMAX
BTX Aktualizacja informacji w sprawie powództwa Betomax Systems GmbH&Co.KG w Neuss przeciwko akcjonariuszom
1,94
-7,22
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona