Trwa ładowanie...

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-11-24
CHERRY
CHP Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
50,20
-3,19
2020-11-20
CHERRY
CHP Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
51,00
0,00
2020-11-16
CHERRY
CHP Zawarcie umowy licencyjnej na publikację gry o charakterze e-sportowym.
50,00
+8,00
2020-11-05
CHERRY
CHP Otrzymanie od fińskiego komornika zwrotu kaucji w wysokości 200.000 euro na utrzymanie zajęcia na majątku KuuHuub Oy
51,00
-1,96
2020-11-04
CHERRY
CHP Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
48,00
-2,71
2020-10-19
CHERRY
CHP Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
47,00
+4,26
2020-10-09
CHERRY
CHP Otrzymanie od KuuHubb Oy płatności pierwszej raty kwoty zobowiązania z tytułu sprzedaży praw do gry MyHospital wynikającej z zawartej ugody
54,60
0,00
2020-10-07
CHERRY
CHP Zawarcie ugody z Kuu Hubb Oy
42,50
+36,47
2020-09-30
CHERRY
CHP Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
41,20
-0,97
2020-09-14
CHERRY
CHP Podjęcie decyzji o wznowienia procesu mającego na celu dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym
39,80
0,00
2020-08-18
CHERRY
CHP Otrzymanie wyroku Sądu Arbitrażowego w Helsinkach w zakresie sporu z KuuHuub Oy
37,30
+0,54
2020-08-11
CHERRY
CHP Zawarcie umowy o partnerstwie z chińskim wydawcą gier mobilnych YODO1 Ltd z siedzibą w Pekinie
37,60
0,00
2020-07-08
CHERRY
CHP Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A.
51,80
0,00
2020-07-03
CHERRY
CHP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 lipca 2020 r.
51,20
0,00
2020-06-29
CHERRY
CHP Zawarcie umowy wydawniczej z Huuuge Global Ltd
45,60
0,00
2020-06-22
CHERRY
CHP Podpisanie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A.
42,60
-2,11
2020-06-04
CHERRY
CHP Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 3 lipca 2020 roku
46,10
-2,39
2020-04-23
CHERRY
CHP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2020 r.
35,50
-2,54
2020-04-16
CHERRY
CHP Zawarcie umowy o współpracy ze Skillz Inc
25,20
+20,24
2020-03-27
CHERRY
CHP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. na dzień 23 kwietnia 2020 roku
26,00
-3,08
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona