Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-10-03
DENTAMDC
DAM Prognoza zmniejszenia przychodów ze sprzedazy w IV kwartale 2019 r.
0,06
-0,83
2019-08-30
DENTAMDC
DAM Kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu pozwu Medihelp Sp. z o.o.
0,06
0,00
2019-08-26
DENTAMDC
DAM Otrzymanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu pozwów Medihelp Sp. z o.o.
0,07
0,00
2019-06-17
DENTAMDC
DAM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
0,07
0,00
2019-05-20
DENTAMDC
DAM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
0,07
0,00
2019-04-16
DENTAMDC
DAM Podpisanie umowy objęcia akcji serii L
0,09
0,00
2019-03-27
DENTAMDC
DAM Rozpoczęcie działalności w nowym segmencie oraz uruchomienie procedury podwyższenia kapitału zakładowego
0,06
+1,67
2018-12-21
DENTAMDC
DAM Podpisanie umów objęcia akcji serii K
0,07
0,00
2018-12-20
DENTAMDC
DAM Akceptacja wyłączenia prawa poboru oraz ceny emisyjnej akcji serii K przez Radę Nadzorczą
0,07
0,00
2018-12-19
DENTAMDC
DAM Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego bez prawa poboru
0,07
0,00
2018-12-17
DENTAMDC
DAM Informacje o istotnych zdarzeniach dla Spółki
0,09
0,00
2018-08-28
DENTAMDC
DAM Wykaz akcjonariusz posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ DENT-A-MEDICAL S.A.
0,09
+33,33
2018-08-13
DENTAMDC
DAM Rezygnacja z działań w segmencie handlu produktami rolnymi oraz utworzenie rezerwy na należności
0,06
+33,33
2018-07-20
DENTAMDC
DAM Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał
0,12
-16,67
2018-07-20
DENTAMDC
DAM Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 sierpnia 2018 r.
0,12
0,00
2018-07-06
DENTAMDC
DAM Planowane istotne działania operacyjne w III kwartale 2018 roku
0,23
0,00
2018-07-05
DENTAMDC
DAM Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał
0,23
0,00
2018-06-30
DENTAMDC
DAM Wykaz akcjonariusz posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ
0,16
0,00
2018-06-30
DENTAMDC
DAM Deklaracja uznania długu wystawiona przez byłego Prezesa Zarządu
0,16
0,00
2018-06-25
DENTAMDC
DAM Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ i zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza - korekta rapo
0,19
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona