Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-06-28
EASYCALL
ECL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
1,48
0,00
2019-06-28
EASYCALL
ECL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.
1,48
0,00
2019-05-31
EASYCALL
ECL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
1,21
0,00
2018-07-04
EASYCALL
ECL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.
0,89
0,00
2018-07-04
EASYCALL
ECL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.
0,89
0,00
2018-06-01
EASYCALL
ECL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
1,04
0,00
2017-06-30
EASYCALL
ECL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.
3,06
-4,58
2017-06-30
EASYCALL
ECL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.
3,06
-4,58
2017-06-02
EASYCALL
ECL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2016-06-30
EASYCALL
ECL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
2016-06-30
EASYCALL
ECL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 30 czerwca 2016 r.
2016-06-03
EASYCALL
ECL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2,10
-6,67
2015-07-01
EASYCALL
ECL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.
2015-07-01
EASYCALL
ECL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy easyCALL.pl S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r.
2015-06-03
EASYCALL
ECL Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
5,10
2014-07-01
EASYCALL
ECL WZA - lista akcjonariuszy
4,00
0,00
2014-07-01
EASYCALL
ECL WZA - podjęte uchwały: przeznaczenie zysku, zmiany Statutu
4,00
0,00