Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-08-10
MALKOWSKI
MMA Zamknięcie linii kredytowej
0,67
0,00
2019-07-11
MALKOWSKI
MMA Zawarcie umów kredytowych z dnia 11.07.2019r.
0,36
0,00
2019-06-17
MALKOWSKI
MMA Raport w sprawie akcjonariuszy, którzy uczestniczyli na ZWZ Akcjonariuszy Spółki dnia 10 czerwca 2019r.
0,32
0,00
2019-05-15
MALKOWSKI
MMA Korekta raportu bieżącego nr 1/2019 z 15 maja 2019 r. w zakresie ogłoszenia oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
0,37
0,00
2019-05-15
MALKOWSKI
MMA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał
0,37
0,00
2018-06-25
MALKOWSKI
MMA Informacja o zawarciu ugody
0,51
0,00
2017-06-20
MALKOWSKI
MMA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 19.06.2017 r.
0,73
2017-05-24
MALKOWSKI
MMA Zarząd "Małkowski-Martech" S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2017-05-17
MALKOWSKI
MMA Informacja o wpłynięciu pozwu przeciwko spółce Małkowski-Martech S.A.
0,90
-2,22
2016-06-30
MALKOWSKI
MMA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27.06.2016 r.
2016-06-01
MALKOWSKI
MMA Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
0,73
-1,37
2015-09-14
MALKOWSKI
MMA Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki w związku z art. 70 Ustawy o ofercie - uzupełnienie do raportu z dnia 11-09-2015
2015-09-11
MALKOWSKI
MMA Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 70 Ustawy o ofercie.
0,81
-18,52
2015-05-18
MALKOWSKI
MMA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 11.05.2015 r.
2015-05-15
MALKOWSKI
MMA Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2015-04-08
MALKOWSKI
MMA Zarząd Małkowski-Martech S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2014-07-11
MALKOWSKI
MMA sprzedaż akcji przez osobę powiązaną
0,75
-8,00
2014-06-11
MALKOWSKI
MMA WZA - lista akcjonariuszy
0,71
+12,68
2014-06-11
MALKOWSKI
MMA WZA - lista akcjonariuszy
0,71
+12,68