Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-02-21
SANWIL
SNW Rejestracja zmian Statutu SANWIL HOLDING S.A. Umorzenie akcji własnych.
2020-01-30
SANWIL
SNW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
0,57
0,00
2020-01-30
SANWIL
SNW I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30.01.2020 r. II. Dokonane zmiany w statucie. III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 30.01.2020 r.
0,57
0,00
2020-01-03
SANWIL
SNW I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na NWZ. III. Proponowane zmiany statutu spółki.
0,57
+0,87
2019-12-30
SANWIL
SNW Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta
0,61
-5,69
2019-12-23
SANWIL
SNW Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
0,65
-7,69
2019-12-23
SANWIL
SNW Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
0,65
-7,69
2019-11-22
SANWIL
SNW Oferta Zakupu Akcji Spółki SANWIL HOLDING S.A.
0,57
0,00
2019-11-21
SANWIL
SNW QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,57
0,00
2019-11-18
SANWIL
SNW Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 3 kwartał 2019 r.
0,56
0,00
2019-10-28
SANWIL
SNW Zawarcie aneksu do istotnej umowy
0,58
0,00
2019-09-30
SANWIL
SNW Zawarcie umowy pożyczki
0,57
0,00
2019-09-30
SANWIL
SNW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,57
0,00
2019-09-19
SANWIL
SNW Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.
0,57
0,00
2019-08-05
SANWIL
SNW Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SANWIL HOLDING S.A.
0,67
0,00
2019-07-25
SANWIL
SNW Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii E
0,67
0,00
2019-06-28
SANWIL
SNW I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2019 r. II. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 28.06.2019 r.
0,67
-6,02
2019-05-31
SANWIL
SNW I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ.
0,69
0,00
2019-05-30
SANWIL
SNW QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,69
0,00
2019-04-30
SANWIL
SNW SA-R 2018
0,64
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 40
  • Następna strona