Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-03-13
STALPROD
STP Informacja poufna dotycząca wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie odszkodowania za szkody górnicze spowodowane przez spółkę zależną
139,80
-17,31
2020-02-28
STALPROD
STP QSr 4/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
174,80
-7,21
2020-02-20
STALPROD
STP Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2019 roku
208,00
+0,48
2020-01-27
STALPROD
STP Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
203,00
-0,99
2019-12-17
STALPROD
STP Nieostateczna decyzja o nałożeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego kary na Prezesa Zarządu Emitenta jako jego akcjonariusza
188,60
+1,17
2019-11-15
STALPROD
STP QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
189,00
-3,70
2019-11-06
STALPROD
STP Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w III kwartale 2019 rok
223,00
-0,45
2019-09-10
STALPROD
STP Informacja poufna dotycząca zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża „Laski 1"
223,00
+1,79
2019-08-30
STALPROD
STP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
203,00
+0,99
2019-08-02
STALPROD
STP Informacja poufna na temat wyników osiągniętcyh przez Emitenta w I półroczu 2019 r.
209,00
-4,78
2019-06-26
STALPROD
STP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 czerwca 2019 r.
243,00
0,00
2019-06-19
STALPROD
STP Wypłata dywidendy
238,00
+0,42
2019-06-19
STALPROD
STP Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A.
238,00
+0,42
2019-06-18
STALPROD
STP Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną – ZGH „Bolesław” S.A.
239,00
-0,21
2019-05-24
STALPROD
STP Powołanie osób zarządzajacych
226,50
-1,55
2019-05-24
STALPROD
STP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
226,50
-1,55
2019-05-15
STALPROD
STP QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
266,00
-8,27
2019-05-08
STALPROD
STP Komentarz Zarządu do informacji o czasowym wyłączeniu części surowcowej krakowskego oddziału ArcelorMittal Poland S.A.
340,00
-19,12
2019-05-08
STALPROD
STP Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I kwartale 2019 roku
340,00
-3,53
2019-04-30
STALPROD
STP RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
346,00
-0,29
  • Poprzednia strona
  • z 41
  • Następna strona