Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2019-05-24
SANOK
SNK Projekty uchwał na WZA zgłoszone przez Akcjonariusza.
24,30
+1,23
2019-05-16
SANOK
SNK Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Projekty uchwał.
24,60
-1,63
2019-05-14
SANOK
SNK QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24,40
0,00
2019-04-09
SANOK
SNK Rezygnacja osoby nadzorującej.
26,30
+0,76
2019-03-27
SANOK
SNK Podpisanie znaczącej umowy kredytowej - korekta raportu.
26,50
-3,77
2019-03-27
SANOK
SNK Podpisanie znaczącej umowy kredytowej.
26,50
-3,02
2019-03-19
SANOK
SNK Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.
25,90
+8,11
2019-03-19
SANOK
SNK RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
25,90
0,00
2019-03-19
SANOK
SNK R /: formularz raportu rocznego
25,90
0,00
2019-02-07
SANOK
SNK Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Sanok RC S.A.
26,30
-1,52
2019-01-29
SANOK
SNK Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.
25,70
+1,17
2019-01-24
SANOK
SNK Terminy przekazywania raportów okresowych.
25,50
0,00
2018-12-14
SANOK
SNK Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych.
29,70
0,00
2018-11-13
SANOK
SNK QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24,70
+1,21
2018-10-31
SANOK
SNK Zawarcie transakcji zabezpieczających.
25,90
-3,86
2018-10-30
SANOK
SNK Zawarcie transakcji zabezpieczających.
25,50
+1,57
2018-10-16
SANOK
SNK Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% akcji Spółki.
27,00
+1,48
2018-10-03
SANOK
SNK Zawarcie transakcji zabezpieczających.
26,90
-0,74
2018-10-01
SANOK
SNK Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 49,9 mln zł.
27,00
-0,37
2018-08-28
SANOK
SNK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31,20
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 54
  • Następna strona