Trwa ładowanie...

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2020-11-23
ARTP
TYP Zawarcie Term Sheet
0,70
-2,86
2020-11-19
ARTP
TYP Otrzymanie wycen wartości Intermarum oraz Emitenta oraz przystąpienie do procesu negocjacji w związku z nabyciem Intermarum lub połączeniem z Intermarum
0,60
+3,33
2020-11-19
ARTP
TYP Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
0,60
+1,67
2020-11-03
ARTP
TYP Zawarcie umów potrącenia wierzytelności / Opłacenie akcji serii J
0,52
-0,96
2020-11-02
ARTP
TYP Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
0,45
-2,22
2020-11-02
ARTP
TYP Wycofanie wniosku o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi
0,45
-2,22
2020-10-30
ARTP
TYP Nabycie praw do technologii rzeczywistości rozszerzonej od Arfixer sp. z o.o. i sprzedaż udziałów w spółkach Arfixer sp. z o.o. i Berendowicz&Kublin SA
0,46
-2,17
2020-10-27
ARTP
TYP Sprzedaż udziałów w spółkach DYOR sp. z o.o. i Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych sp. z o.o.
0,59
-8,47
2020-10-23
ARTP
TYP Sprzedaż udziałów w spółce Polish Sports Agency Sp. z o.o.
0,60
-5,00
2020-10-15
ARTP
TYP Podpisanie Aneksu nr 2 do Listu intencyjnego z dn. 4 sierpnia 2020 r.
0,62
-2,42
2020-10-15
ARTP
TYP Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
0,62
0,00
2020-09-24
ARTP
TYP Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
0,57
-15,79
2020-09-10
ARTP
TYP Sprzedaż udziałów w spółce Ideal 4 sp. z o.o.
0,40
0,00
2020-08-27
ARTP
TYP Podpisanie Aneksu do Listu intencyjnego z dn. 4 sierpnia 2020 r.
0,45
0,00
2020-08-21
ARTP
TYP Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 r.
0,53
-5,66
2020-08-07
ARTP
TYP Zawarcie porozumienia do listu intencyjnego w Football Academy
0,65
-3,08
2020-08-04
ARTP
TYP Podpisanie listu intencyjnego
0,33
+9,09
2020-07-24
ARTP
TYP Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku
0,32
+25,95
2019-11-08
ARTP
TYP Zatwierdzenie przez Zarząd ArtP Capital S.A. strategii rozwoju Spółki na lata 2019-2022
0,15
0,00
2019-11-05
ARTP
TYP Podpisanie listu intencyjnego
0,14
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona