Trwa ładowanie...
bEKnDpMB
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-10-01
IALBGR
STS Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór składu Komitetu Audytu
1,40
-5,71
2021-10-01
IALBGR
STS Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
1,40
0,00
2021-10-01
IALBGR
STS Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki
1,40
0,00
2021-09-30
IALBGR
STS Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz powołanie Prezesa Zarządu Spółki
1,40
0,00
2021-09-30
IALBGR
STS Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta
1,40
0,00
2021-09-30
IALBGR
STS Spłata umowy pożyczki
1,50
-7,36
2021-09-30
IALBGR
STS Sprzedaż aktywów znacznej wartości
1,50
-7,36
2021-09-27
IALBGR
STS PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
1,35
+3,70
2021-09-23
IALBGR
STS Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
1,53
-8,79
2021-09-20
IALBGR
STS Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania
1,44
-7,64
2021-09-10
IALBGR
STS Podpisanie term sheet dotyczącego stworzenia ośrodków leczenia niepłodności
1,30
+21,92
2021-09-01
IALBGR
STS Podjęcie przez Zarząd działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn dokonanych przez sąd rejestrowy zmian w strukturze właścicielskiej spółki należącej do grupy kapitałowej Emitenta
1,48
-4,05
2021-07-29
IALBGR
STS Postanowienie sądu o wykonaniu układu z wierzycielami wraz z klauzulą prawomocności
1,95
-0,26
2021-07-09
IALBGR
STS Korekta raportu ESPI 33/2021 – zawarcie Listu intencyjnego
1,96
+3,06
2021-07-09
IALBGR
STS Zawarcie umowy o zachowaniu poufności
1,96
+3,06
2021-06-29
IALBGR
STS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
2,00
+1,50
2021-06-24
IALBGR
STS Treść uchwał podjętych przez ZWZ Satis Group S.A. w dniu 24.06.2021 r.
2,06
0,00
2021-06-17
IALBGR
STS Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2021
2,06
-2,43
2021-06-11
IALBGR
STS Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania
2,38
+1,68
2021-06-08
IALBGR
STS Otrzymanie postanowienia o wykonaniu układu z wierzycielami
2,64
-4,55
  • Poprzednia strona
  • z 30
  • Następna strona
bEKnDpNj