Trwa ładowanie...
bEajajfp

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-05-10
BALTICON
BLT Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowanych w ramach inwestycji Emitenta
18,90
-9,52
2021-02-08
BALTICON
BLT Aneks do umowy kredytowej
12,80
0,00
2020-12-09
BALTICON
BLT Zawarcie istotnej umowy dzierżawy nieruchomości
10,50
0,00
2020-11-27
BALTICON
BLT Zawarcie umowy o rejestrację akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
11,00
0,00
2020-10-14
BALTICON
BLT PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA
10,10
0,00
2020-10-07
BALTICON
BLT Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
9,65
0,00
2020-10-07
BALTICON
BLT Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
9,65
0,00
2020-09-28
BALTICON
BLT CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
10,20
0,00
2020-09-07
BALTICON
BLT TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
9,70
-0,52
2020-09-02
BALTICON
BLT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 roku
9,00
0,00
2020-08-14
BALTICON
BLT DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
9,45
0,00
2020-07-31
BALTICON
BLT PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
10,00
+1,00
2020-07-31
BALTICON
BLT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10,00
+1,00
2020-04-01
BALTICON
BLT Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
9,00
-6,67
2020-02-04
BALTICON
BLT Utworzenie oddziału Emitenta w Niemczech
9,80
0,00
2019-07-12
BALTICON
BLT Planowane połączenie spółki Balticon Contenedores S.L. ze spółkami Balticon Depot sp. z o.o. oraz spółką Balticon Service sp. z o.o. (decyzje Walnego Zgromadzenia Balticon Contenedores S.L.)
13,00
0,00
2019-06-28
BALTICON
BLT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 roku
13,10
0,00
2019-06-03
BALTICON
BLT Planowane połączenie spółki Balticon Contenedores S.L ze spółkami Balticon Depot sp. z o.o oraz spółką Balticon Service sp. z o.o.
13,40
0,00
2019-05-31
BALTICON
BLT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12,50
+7,20
2019-04-30
BALTICON
BLT Zawarcie umowy o kredyt w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie terminalu intermodalnego
12,40
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona
bEajajfX