Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2022-06-15
BORYSZEW
BRS Zawarcie przyrzeczonej umowy zbycia nieruchomości przez spółkę zależną – aktualizacja informacji
4,88
-1,64
2022-06-15
BORYSZEW
BRS Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
4,88
-1,74
2022-06-10
BORYSZEW
BRS Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
4,45
+15,73
2022-06-09
BORYSZEW
BRS Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
4,27
+1,87
2022-06-06
BORYSZEW
BRS Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
5,05
-6,93
2022-06-03
BORYSZEW
BRS Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
5,05
0,00
2022-05-27
BORYSZEW
BRS Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 27 maja 2022 roku
5,97
+0,34
2022-05-27
BORYSZEW
BRS Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A.
5,97
+0,34
2022-05-27
BORYSZEW
BRS Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Boryszew S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy
5,97
+0,17
2022-05-26
BORYSZEW
BRS QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,97
0,00
2022-05-25
BORYSZEW
BRS Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
6,00
-0,33
2022-05-25
BORYSZEW
BRS Aktualizacja informacji nt. przeglądu opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów – zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce Nylonbor Sp. z o.o.
6,00
-0,33
2022-05-24
BORYSZEW
BRS Zgoda banków finansujących Spółkę na wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego Spółki
6,00
-0,33
2022-05-23
BORYSZEW
BRS Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną
5,99
-0,17
2022-05-17
BORYSZEW
BRS Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Boryszew na lata 2022 – 2026
5,65
+4,60
2022-05-09
BORYSZEW
BRS Polityka dywidendowa Boryszew S.A.
5,78
-1,56
2022-05-06
BORYSZEW
BRS Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 16/2022 dotyczącego projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2022 roku
5,78
0,00
2022-05-06
BORYSZEW
BRS Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 maja 2022 roku
5,60
-4,82
2022-04-29
BORYSZEW
BRS Zawarcie umowy kredytu przez spółkę zależną
3,53
+13,88
2022-04-29
BORYSZEW
BRS Podpisanie umowy restrukturyzacyjnej z kluczowym klientem Grupy BAP
3,53
+12,32
  • Poprzednia strona
  • z 117
  • Następna strona