Trwa ładowanie...
bEahvZwB

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-04-09
CAMBRIDGE
CAM Informacja nt. rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych dla aktywów Emitenta
0,83
0,00
2021-03-15
CAMBRIDGE
CAM Zawarcie porozumień dot. produkcji, promowania i sprzedaży produktów Emitenta
0,65
0,00
2020-09-30
CAMBRIDGE
CAM Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
0,70
+4,29
2020-07-02
CAMBRIDGE
CAM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cambridge Chocolate Technologies S.A.
0,38
0,00
2020-06-25
CAMBRIDGE
CAM Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2020 r.
0,38
0,00
2020-05-11
CAMBRIDGE
CAM Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A.
0,31
0,00
2020-04-02
CAMBRIDGE
CAM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A.
0,17
0,00
2020-02-03
CAMBRIDGE
CAM Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.
0,13
+8,27
2019-07-30
CAMBRIDGE
CAM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cambridge Chocolate Technologies S.A.
1,36
0,00
2019-06-25
CAMBRIDGE
CAM Opinia Zarządu Spółki dotyczącą zgłoszonego wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
1,25
0,00
2019-06-11
CAMBRIDGE
CAM Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r.
1,25
0,00
2019-06-07
CAMBRIDGE
CAM Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.
1,25
0,00
2019-05-30
CAMBRIDGE
CAM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A.
1,25
0,00
2019-02-15
CAMBRIDGE
CAM Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
1,15
0,00
2018-07-02
CAMBRIDGE
CAM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cambridge Chocolate Technologies S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku.
2,50
0,00
2018-05-30
CAMBRIDGE
CAM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A.
2,70
-6,67
bEahvZxj