Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2023-09-01
ENELMED
ENE Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Millennium S.A.
19,30
0,00
2023-08-01
ENELMED
ENE Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
19,10
0,00
2023-08-01
ENELMED
ENE Rejestracja połączenia Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie
19,10
0,00
2023-06-22
ENELMED
ENE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 22 czerwca 2023 r.
14,60
0,00
2023-06-22
ENELMED
ENE Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 22 czerwca 2023 r.
14,60
0,00
2023-06-22
ENELMED
ENE Podjęcie uchwał w sprawie połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie
14,60
0,00
2023-05-30
ENELMED
ENE QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15,60
-3,21
2023-05-17
ENELMED
ENE Zawarcie aneksu do umowy znaczącej i umowy znaczącej
15,90
-0,63
2023-05-16
ENELMED
ENE Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
15,90
0,00
2023-05-15
ENELMED
ENE Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. oraz Dental Nobile Clinic sp. z o.o.
16,40
-3,05
2023-05-15
ENELMED
ENE Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 22 czerwca 2023 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości
16,40
-3,05
2023-05-15
ENELMED
ENE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 22 czerwca 2023 r.
16,40
-3,05
2023-04-27
ENELMED
ENE SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
15,50
0,00
2023-04-27
ENELMED
ENE RR /2022: formularz dla raportów rocznych
15,50
0,00
2023-04-21
ENELMED
ENE Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. oraz Dental Nobile Clinic sp. z o.o.
14,20
+9,86
2023-04-21
ENELMED
ENE Uzgodnienie planu połączenia
14,20
+9,86
2023-03-14
ENELMED
ENE Decyzja o podjęciu działań restrukturyzacyjnych w Grupie Kapitałowej i zamiar przejęcia spółki zależnej prowadzącej działalność medyczną
14,10
+2,84
2023-01-18
ENELMED
ENE Korekta raportu bieżącego nr 37/2021: Zawarcie umowy najmu z Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
15,50
-0,65
2023-01-18
ENELMED
ENE Korekta raportu bieżącego nr 2/2023: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
15,50
-0,65
2023-01-16
ENELMED
ENE Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.
15,50
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 16
  • Następna strona