Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2023-02-08
FASTFIN
FFI Zmiany w składzie Zarządu Spółki
0,57
0,00
2023-01-31
FASTFIN
FFI Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
0,57
-8,77
2023-01-26
FASTFIN
FFI Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF przeciwko byłemu członkowi Zarządu
0,78
0,00
2023-01-17
FASTFIN
FFI Uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
0,58
-10,34
2022-12-23
FASTFIN
FFI Ustalenia poczynione z firmą audytorską
0,50
0,00
2022-12-23
FASTFIN
FFI Wypowiedzenie prokury
0,50
0,00
2022-12-22
FASTFIN
FFI Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF
0,47
+5,93
2022-12-15
FASTFIN
FFI Otrzymanie korespondencji e-mail - korespondencja od firmy audytorskiej
0,59
0,00
2022-11-23
FASTFIN
FFI QS 3/2022: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,57
0,00
2022-10-17
FASTFIN
FFI Otrzymanie informacji o umorzeniu postępowania o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
0,48
0,00
2022-10-07
FASTFIN
FFI Rozwiązanie porozumień z obligatariuszami obligacji serii L, P, R,S. Spłata obligacji L, R i S. Zawarcie umów serwisowych.
0,58
0,00
2022-10-03
FASTFIN
FFI Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu niepublicznych obligacji serii P
0,53
+8,57
2022-09-30
FASTFIN
FFI PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
0,53
0,00
2022-09-23
FASTFIN
FFI Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu niepublicznych obligacji serii P
0,59
0,00
2022-09-21
FASTFIN
FFI Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
0,59
0,00
2022-09-13
FASTFIN
FFI Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
0,60
-0,83
2022-07-01
FASTFIN
FFI Wydanie wyroku Sądu II instancji
0,61
-9,84
2022-07-01
FASTFIN
FFI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r.
0,61
-9,84
2022-06-30
FASTFIN
FFI Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2022 r.
0,61
0,00
2022-06-30
FASTFIN
FFI Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
0,61
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 23
  • Następna strona