Trwa ładowanie...
bEhUZcPV

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-06-10
GOTFI
GTF Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO24.pl SA
45,60
0,00
2021-04-01
GOTFI
GTF Rozwiązanie umowy o wykonywanie czynności Animatora Rynku
16,50
-0,61
2021-02-12
GOTFI
GTF Informacja o zawieszeniu postępowania sądowoadministracyjnego
18,50
0,00
2020-12-18
GOTFI
GTF Złożenie wniosku o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego
6,20
0,00
2020-12-16
GOTFI
GTF Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego
6,20
0,00
2020-10-05
GOTFI
GTF ZAWIADOMIENIE ZNACZNE PAKIETY
6,90
0,00
2020-10-05
GOTFI
GTF ZAWIADOMIENIE ZNACZNE PAKIETY
6,90
0,00
2020-10-02
GOTFI
GTF ZAWIADOMIENIE ZNACZNE PAKIETY
6,90
0,00
2020-10-02
GOTFI
GTF ZAWIADOMIENIE ZNACZNE PAKIETY
6,90
0,00
2020-09-30
GOTFI
GTF ZAWIADOMIENIE ZNACZNE PAKIETY
6,85
+0,73
2020-09-30
GOTFI
GTF Rejestracja zmian Statutu i umorzenie akcji
6,85
+0,73
2020-09-15
GOTFI
GTF Obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu
7,60
0,00
2020-09-01
GOTFI
GTF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Emitenta odbytym w dniu 31.08.2020 r.
8,00
0,00
2020-08-31
GOTFI
GTF Informacja o dokonanych zmianach treści statutu Emitenta oraz o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki
8,00
0,00
2020-08-31
GOTFI
GTF Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GO TFI SA w dniu 31.08.2020 r.
8,00
0,00
2020-08-05
GOTFI
GTF Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.
7,60
0,00
2020-08-05
GOTFI
GTF Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GO TFI S.A.
7,60
0,00
2020-03-04
GOTFI
GTF Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
7,95
-15,72
2020-03-03
GOTFI
GTF Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
7,95
0,00
2020-03-03
GOTFI
GTF Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
7,95
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 7
  • Następna strona
bEhUZcQD