Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2023-09-22
STARHEDGE
SHG Zmiana terminu publikacji Śródrocznego Raportu okresowego za 1 półrocze 2023 r.
0,43
0,00
2023-09-12
STARHEDGE
SHG Zmiana terminu publikacji Śródrocznego Raportu okresowego za 1 półrocze 2023 r.
0,43
0,00
2023-09-08
STARHEDGE
SHG Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
0,43
0,00
2023-07-14
STARHEDGE
SHG Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta
0,40
0,00
2023-07-03
STARHEDGE
SHG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2023 r.
0,40
0,00
2023-06-26
STARHEDGE
SHG Treść Uchwał podjętych w dniu 26 czerwca 2023 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
0,35
0,00
2023-05-30
STARHEDGE
SHG QS 1/2023: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,38
0,00
2023-05-29
STARHEDGE
SHG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
0,32
+17,28
2023-05-24
STARHEDGE
SHG Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.
0,39
0,00
2023-05-12
STARHEDGE
SHG Korekta raportu rocznego za rok 2022
0,36
+8,94
2023-04-28
STARHEDGE
SHG SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
0,39
0,00
2023-04-28
STARHEDGE
SHG RR /2022: formularz dla raportów rocznych
0,39
0,00
2023-04-28
STARHEDGE
SHG Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022- KOREKTA
0,39
0,00
2023-04-28
STARHEDGE
SHG Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022
0,39
0,00
2023-04-28
STARHEDGE
SHG RR /2022: formularz dla raportów rocznych
0,43
-9,30
2023-04-27
STARHEDGE
SHG SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
0,43
-9,30
2023-04-11
STARHEDGE
SHG Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
0,40
0,00
2023-01-27
STARHEDGE
SHG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
0,36
0,00
2022-11-30
STARHEDGE
SHG QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,34
0,00
2022-10-28
STARHEDGE
SHG Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.
0,32
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 46
  • Następna strona