Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2024-03-28
IZOSTAL
IZS Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 24 kwietnia 2024 roku
2,59
0,00
2024-03-28
IZOSTAL
IZS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
2,59
0,00
2024-03-28
IZOSTAL
IZS SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
2,59
0,00
2024-03-28
IZOSTAL
IZS RR /2023: formularz dla raportów rocznych
2,59
0,00
2024-03-26
IZOSTAL
IZS Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.
2,57
+1,17
2024-03-26
IZOSTAL
IZS Opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za 2023 rok
2,57
+1,17
2024-03-15
IZOSTAL
IZS Rekomendacja Zarządu Izostal S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2023 rok
2,57
0,00
2024-03-05
IZOSTAL
IZS Zawarcie przez Izostal S.A. Umowy Częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
2,49
+2,01
2024-02-20
IZOSTAL
IZS Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za 2023 rok
2,53
0,00
2024-01-29
IZOSTAL
IZS Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
2,61
+1,92
2024-01-15
IZOSTAL
IZS Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.
2,74
-2,19
2024-01-12
IZOSTAL
IZS Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2024
2,76
0,00
2023-11-16
IZOSTAL
IZS QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,55
0,00
2023-10-27
IZOSTAL
IZS Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za 9 miesięcy 2023 roku
2,62
0,00
2023-08-25
IZOSTAL
IZS PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2,65
0,00
2023-07-24
IZOSTAL
IZS Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za I półrocze 2023 roku
2,91
-0,34
2023-05-18
IZOSTAL
IZS QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,04
-0,66
2023-05-16
IZOSTAL
IZS Zawiadomienie o udziale Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A.
3,12
0,00
2023-04-28
IZOSTAL
IZS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
3,24
-2,47
2023-04-28
IZOSTAL
IZS Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
3,24
-2,47
  • Poprzednia strona
  • z 24
  • Następna strona