Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2023-09-22
KREDYTIN
KRI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 września 2023 r.
11,10
0,00
2023-09-21
KREDYTIN
KRI Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 września 2023 r.
11,10
0,00
2023-09-11
KREDYTIN
KRI Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii O1
11,50
+3,48
2023-09-05
KREDYTIN
KRI Zatwierdzenie suplementu nr 3 do prospektu podstawowego
11,40
+5,26
2023-09-01
KREDYTIN
KRI Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 września 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
11,20
-0,89
2023-08-31
KREDYTIN
KRI Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 września 2023 r.
11,30
-0,88
2023-08-30
KREDYTIN
KRI Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A.
10,90
+3,67
2023-08-30
KREDYTIN
KRI Ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji
10,90
-2,75
2023-08-29
KREDYTIN
KRI QS 1/2023: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
11,00
-0,91
2023-08-25
KREDYTIN
KRI Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia
10,70
+2,80
2023-08-02
KREDYTIN
KRI Informacja o doręczeniu Spółce skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego apelację akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały 12/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2021 r.
13,90
0,00
2023-07-28
KREDYTIN
KRI Informacja o kosztach nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wpłatach z nabytych portfeli wierzytelności w I kwartale 2023/2024 r.
13,90
-0,72
2023-07-27
KREDYTIN
KRI Zatwierdzenie suplementu nr 2 do prospektu podstawowego
13,90
0,00
2023-07-26
KREDYTIN
KRI Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
13,90
0,00
2023-07-26
KREDYTIN
KRI Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
13,90
-1,44
2023-07-21
KREDYTIN
KRI Informacja o oddaleniu zażalenia Spółki na postanowienie Sądu o odrzuceniu skargi Spółki na postanowienie referendarza sądowego o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych
12,70
+0,79
2023-07-18
KREDYTIN
KRI Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii N1 na rynku regulowanym
12,10
+7,44
2023-07-17
KREDYTIN
KRI SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
12,10
0,00
2023-07-17
KREDYTIN
KRI RR /2022: formularz dla raportów rocznych
11,60
+4,31
2023-07-17
KREDYTIN
KRI Informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii N1 – uzupełnienie informacji
11,60
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 54
  • Następna strona