Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2023-09-26
POLIMEXMS
PXM Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.
4,21
0,00
2023-09-21
POLIMEXMS
PXM Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.
4,46
-1,23
2023-09-18
POLIMEXMS
PXM Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych .
4,16
+1,20
2023-09-14
POLIMEXMS
PXM Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.
4,26
0,00
2023-09-11
POLIMEXMS
PXM Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny Emitenta.
4,22
0,00
2023-09-08
POLIMEXMS
PXM Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.
4,00
+1,37
2023-08-28
POLIMEXMS
PXM P /: formularz raportu półrocznego
4,18
0,00
2023-08-28
POLIMEXMS
PXM PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
4,18
0,00
2023-08-09
POLIMEXMS
PXM Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych.
4,36
+0,23
2023-08-07
POLIMEXMS
PXM Zawarcie istotnej umowy pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta.
4,54
+1,21
2023-07-20
POLIMEXMS
PXM Zawarcie aneksu do istotnej umowy.
4,83
-2,07
2023-07-14
POLIMEXMS
PXM Zawarcie ugody dotyczącej kontraktu.
4,90
0,00
2023-07-13
POLIMEXMS
PXM Rejestracja zmiany Statutu Emitenta.
4,96
-0,20
2023-07-11
POLIMEXMS
PXM Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.
4,80
0,00
2023-07-05
POLIMEXMS
PXM Zawarcie znaczącej umowy przez konsorcjum Emitenta
4,08
+21,57
2023-06-21
POLIMEXMS
PXM Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta.
4,00
0,00
2023-06-15
POLIMEXMS
PXM Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.
4,05
-1,85
2023-06-15
POLIMEXMS
PXM Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych
4,05
-1,85
2023-06-15
POLIMEXMS
PXM Wybór składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.
4,05
-1,85
2023-06-15
POLIMEXMS
PXM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki
4,05
-1,85
  • Poprzednia strona
  • z 134
  • Następna strona