Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2023-10-03
ORZBIALY
OBL Uchylenie likwidacji spółki zależnej Pumech sp. z o.o.
33,40
0,00
2023-09-21
ORZBIALY
OBL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
32,40
0,00
2023-09-11
ORZBIALY
OBL Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023 roku
32,40
-3,09
2023-06-15
ORZBIALY
OBL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2023 r.
31,80
-0,63
2023-06-15
ORZBIALY
OBL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
31,80
-0,63
2023-05-19
ORZBIALY
OBL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
31,40
+0,64
2023-05-19
ORZBIALY
OBL Informacja dotycząca rekomendacji Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2022 rok
31,40
+0,64
2023-05-18
ORZBIALY
OBL QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30,20
+3,97
2023-04-26
ORZBIALY
OBL SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
26,00
+3,85
2023-04-26
ORZBIALY
OBL RR /2022: formularz dla raportów rocznych
26,00
+3,85
2023-04-14
ORZBIALY
OBL Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok
26,00
+1,92
2023-01-09
ORZBIALY
OBL Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2023 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
27,10
+1,48
2022-11-22
ORZBIALY
OBL QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23,00
0,00
2022-09-30
ORZBIALY
OBL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18,60
-3,23
2022-09-21
ORZBIALY
OBL Informacja o utworzeniu rezerwy na potencjalne zobowiązania
18,90
-2,12
2022-09-19
ORZBIALY
OBL Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 roku
18,50
0,00
2022-06-28
ORZBIALY
OBL Likwidacja spółki zależnej Pumech sp. z o.o.
22,80
+0,88
2022-06-15
ORZBIALY
OBL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2022 r.
23,90
-7,95
2022-06-15
ORZBIALY
OBL Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
23,90
-7,95
2022-06-15
ORZBIALY
OBL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad.
23,90
-7,95
  • Poprzednia strona
  • z 29
  • Następna strona