Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2022-08-03
PGE
PGE Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.
9,90
-0,46
2022-07-13
PGE
PGE Powołanie członka Rady Nadzorczej
9,96
-2,27
2022-07-01
PGE
PGE Rejestracja zmiany adresu siedziby spółki oraz zmiany statutu
10,65
+2,67
2022-06-27
PGE
PGE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
10,93
-0,23
2022-06-23
PGE
PGE Zmiany w Radzie Nadzorczej
10,73
-0,19
2022-06-23
PGE
PGE Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
10,73
-0,89
2022-06-21
PGE
PGE Zamknięcie transakcji nabycia farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW
10,82
+0,05
2022-06-10
PGE
PGE Spełnienie się warunku zawieszającego umowy warunkowej nabycia farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW
10,27
0,00
2022-06-02
PGE
PGE Uchwały GPW o dopuszczeniu i warunkowym wprowadzeniu akcji serii E do obrotu giełdowego oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E
10,16
0,00
2022-06-01
PGE
PGE Warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW
10,11
-2,17
2022-05-26
PGE
PGE Wystawienie noty obciążeniowej konsorcjum realizującemu budowę bloku nr 7 w Elektrowni Turów
9,84
+2,63
2022-05-25
PGE
PGE Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
10,26
-3,10
2022-05-25
PGE
PGE Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
10,26
-1,56
2022-05-24
PGE
PGE QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10,38
-1,11
2022-05-23
PGE
PGE Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.
9,67
+6,91
2022-05-19
PGE
PGE Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu
9,85
-1,62
2022-05-11
PGE
PGE Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2022 r.
9,17
-3,79
2022-05-11
PGE
PGE Zakończenie subskrypcji akcji serii E
9,17
-3,79
2022-04-29
PGE
PGE Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji praw do akcji serii E
9,90
+0,69
2022-04-28
PGE
PGE Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii E
9,49
+4,07
  • Poprzednia strona
  • z 42
  • Następna strona