Trwa ładowanie...
bEgXRpKd

Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2021-06-12
ULTGAMES
ULG Informacja odnośnie liczby graczy oczekujących na zakup gier grupy kapitałowej Emitenta w sklepie STEAM (wishlist) - aktualizacja
30,35
0,00
2021-05-31
ULTGAMES
ULG Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 31 maja 2021 r.
30,90
0,00
2021-05-31
ULTGAMES
ULG Wypłata dywidendy
30,90
0,00
2021-05-31
ULTGAMES
ULG Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 31 maja 2021 r.
30,90
0,00
2021-05-14
ULTGAMES
ULG QS 1/2021: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
29,90
0,00
2021-05-13
ULTGAMES
ULG Szacunkowe, wybrane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2021 r.
31,50
0,00
2021-05-11
ULTGAMES
ULG Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
31,75
-0,79
2021-05-04
ULTGAMES
ULG Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate Games S.A
32,10
0,00
2021-04-30
ULTGAMES
ULG Szacunkowe, wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2021 r.
31,35
0,00
2021-04-30
ULTGAMES
ULG Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta, sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz zbycia akcji/udziałów w spółkach z grupy kapitałowej
31,35
0,00
2021-04-28
ULTGAMES
ULG Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie dywidendy za 2020 r.
31,75
0,00
2021-04-27
ULTGAMES
ULG Aktualizacja polityki dywidendowej Spółki oraz rekomendacja Zarządu co do dywidendy za 2020 r.
30,30
0,00
2021-04-20
ULTGAMES
ULG RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
28,70
0,00
2021-04-20
ULTGAMES
ULG R /: formularz raportu rocznego
28,70
0,00
2021-04-17
ULTGAMES
ULG Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
28,70
+1,05
2021-04-16
ULTGAMES
ULG Aktualizacja szacunkowych, wybranych skonsolidowanych danych finansowych za 2020 r.
28,50
+0,70
2021-03-19
ULTGAMES
ULG Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
27,55
+0,54
2021-03-12
ULTGAMES
ULG Informacja odnośnie liczby graczy oczekujących na zakup gier grupy kapitałowej Emitenta w sklepie STEAM (wishlist) - aktualizacja
28,20
+0,35
2021-02-23
ULTGAMES
ULG Zawiązanie spółek NPC Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, G11 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Grande Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
29,30
0,00
2021-02-19
ULTGAMES
ULG Zapis na akcje o istotnej wartości Huuuge, Inc. – aktualizacja informacji
30,15
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 17
  • Następna strona
bEgXRpKL