Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2023-09-28
ZEPAK
ZEP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19,06
0,00
2023-08-10
ZEPAK
ZEP Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2023 roku zdarzeń o jednorazowym charakterze
20,20
-1,88
2023-07-03
ZEPAK
ZEP Zawarcie aneksu nr 5 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. oraz zbycie udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
19,10
-0,10
2023-06-27
ZEPAK
ZEP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 26 czerwca 2023 roku
20,15
-0,74
2023-06-26
ZEPAK
ZEP Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 26 czerwca 2023 roku
20,15
-0,74
2023-06-14
ZEPAK
ZEP Podjęcie przez PAK-Polska Czysta Energia Sp. z o.o. decyzji o zaciągnięciu pożyczki udzielonej przez Cyfrowy Polsat S.A. w celu finansowania projektu budowy farmy wiatrowej
20,70
-0,72
2023-05-31
ZEPAK
ZEP Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA
22,05
-4,76
2023-05-30
ZEPAK
ZEP QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22,05
-4,76
2023-05-25
ZEPAK
ZEP Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za I kwartał 2023 roku zdarzenia o jednorazowym charakterze oraz jego szacunkowym wpływie na wyniki finansowe
21,90
-0,46
2023-05-24
ZEPAK
ZEP Pozwolenie zintegrowane – oddalenie skargi Greenpeace Polska na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska
21,95
-0,23
2023-05-22
ZEPAK
ZEP Pozwolenie zintegrowane – uchylenie zaskarżonej decyzji Ministra Klimatu i Środowiska
22,40
0,00
2023-05-18
ZEPAK
ZEP Zawiadomienie o udziale w ogólnej liczbie głosów
22,25
-1,57
2023-04-27
ZEPAK
ZEP SPS /2022: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
23,35
-1,50
2023-04-27
ZEPAK
ZEP SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
23,35
-1,50
2023-04-27
ZEPAK
ZEP RR /2022: formularz dla raportów rocznych
23,35
-1,50
2023-04-20
ZEPAK
ZEP Zawarcie przez Park Wiatrowy Pałczyn 1 sp. z o.o. umowy kredytu z BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
23,30
-0,64
2023-04-14
ZEPAK
ZEP Nabycie projektu wiatrowego oraz zawarcie umowy pożyczki przez PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.
23,90
-0,42
2023-04-13
ZEPAK
ZEP Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK SA
23,85
+0,21
2023-03-28
ZEPAK
ZEP Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na sprzedaż 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem
22,70
-0,44
2023-03-07
ZEPAK
ZEP Zawarcie porozumienia wstępnego dotyczącego utworzenia spółki celowej na potrzeby związane z projektem budowy elektrowni jądrowej
28,70
+0,87
  • Poprzednia strona
  • z 20
  • Następna strona