Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

BMC Powołanie członka Rady Nadzorczej

2018-06-25 16:46:55
BMC Powołanie członka Rady Nadzorczej

BUMECH S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent) informuje, iż dnia 25.06.2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Marcina Białkowskiego. Pan Marcin Białkowski złożył oświadczenie, w których informuje iż:
o nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem BUMECH S.A., która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna;
o nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu;
o nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Emitenta (uwzględniając główne miejsca pracy) przedstawia się następująco:

Pan Marcin Białkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Zarządzanie Międzynarodowymi Przedsięwzięciami Górniczymi). W 2018 roku ukończył w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu Franklin University Master of Business Administration Executive MBA - Business Trends. Posiada wieloletnie doświadczenie w handlu, konsultingu, pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej oraz zarządzaniu projektami.
Pierwsze zawodowe szlify zdobywał w takich spółkach jak MK Cafe, Henkel czy Ergis jako Regionalny Przedstawiciel Handlowy. Pracował również w Administracji Samorządowej. W latach 2003 - 2006 był członkiem Komisji Oceny Projektów we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (PHARE 2001, 2002,2003 i ZPORR).
W latach 2003-2004 szkolił się w Instytucie Współpracy Partnerstwa Lokalnego w Katowicach pod Patronatem Prezydenta RP i Departamentu Pracy USA.
W latach 2006 - 2008 pracował jako Dyrektor Departamentu Dywersyfikacji i Nowych Przedsięwzięć w KGHM Polska Miedź SA, w latach 2006-2008 zasiadał w Radzie Nadzorczej Zanam - Legmet Sp. z o.o., w latach 2006 - 2007 był członkiem Rady Nadzorczej ,,KGHM Zagłębie Lubin" Sportowa Spółka Akcyjna.
Od 2006 aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorczości, działając w Związku Pracodawców Polska Miedź, najpierw jako członek Komisji Rewizyjnej, potem Członek Rady Wykonawczej, Wiceprezes Związku a obecnie jako Wiceprezes Zarządu.
W latach 2007 - 2008 zasiadał w Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego. Od 2009 roku jest Członkiem Rady Zachodniej Izby Gospodarczej we Wrocławiu. W latach 2010 - 2016 zarządzał spółką Capital Concept Sp. z o.o., która zajmowała się optymalizacją zużycia mediów i ich zdalnym odczytem.


Podstawa prawna: § 5 pkt. 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-06-25 15:53 BUMECH BMC Uchwały podjęte przez NWZ dnia 25.06.2018 roku 0,28 +3,57
2018-06-25 08:46 BUMECH BMC Realizacja kontraktu w Czarnogórze 0,28 +3,57
2018-06-21 13:26 BUMECH BMC Zmiana propozycji układowych 0,28
2018-06-20 17:24 BUMECH BMC Wyrok ws. unieważnienia uchwały nr 4 NWZ z 31.12.2016 roku 0,28
2018-06-07 15:10 BUMECH BMC Umowy znaczące 0,30 -3,33
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics