Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ENE rejestracja zmian statutu w KRS

2017-07-17 12:40:00
ENE rejestracja zmian statutu w KRS

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 17 lipca 2017 r. powziął informację o rejestracji w dniu 14 lipca 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wprowadzonej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 czerwca 2017 r.

O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ww. uchwały o zmianie Statutu Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2017.

Zmiany Statutu Spółki polegają na tym, że postanowieniu § 15 ust. 9 Statutu Spółki w brzmieniu:
,,Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej został prawidłowo powiadomiony pisemnie o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego."
nadano następujące brzmienie:
,,Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej został prawidłowo powiadomiony o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego."

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, został opublikowany w raporcie bieżącym nr 6/2017.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics