Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

EGS Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

2018-02-14 17:49:29
EGS Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS S.A.

Zarząd ERGIS S.A. (,,Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie od Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,,Fundusz"), o zmianie udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS. Fundusz informuje, że w dniu 9 lutego 2018 roku, w wyniku zbycia akcji ERGIS, jego udział spadł poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Liczba akcji posiadanych przez Fundusz przed zmianą wynosiła 2.080.467 akcji Spółki, co stanowiło 5,42 % udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 2.080.467 głosów, stanowiących 5,42 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS.

Aktualnie Fundusz posiada 1.803.750 akcji Spółki, co stanowi 4,70 % udziału w kapitale zakładowym ERGIS oraz 1.803.750 głosów, stanowiących 4,70 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ERGIS. Uwzględniając akcje własne skupione przez Spółkę w celu umorzenia, które nie biorą udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Ergis, Fundusz ten posiada obecnie 4,73 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Ergis.

Zgodnie z deklaracją Funduszu nie występują podmioty zależne od Niego, posiadające akcje Emitenta oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.

Fundusz nie posiada głosów z akcji obliczonych w sposób określony w art. 69 b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-02-09 21:09 ERGIS EGS Skup akcji własnych 4,26
2018-01-31 19:52 ERGIS EGS Skup akcji własnych 4,44
2018-01-23 08:42 ERGIS EGS Wstępne wyniki finansowe za 2017 roku 5,40 -9,26
2018-01-23 08:24 ERGIS EGS Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku. 5,40 -9,26
2018-01-22 23:15 ERGIS EGS Skup akcji własnych 5,40 -9,26
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-08-10 20:34 ERGIS EGS Skup akcji własnych 3,78 -1,32
2018-08-09 16:57 ERGIS EGS Wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2018 roku - informacja uzupełniająca 3,94
2018-08-03 20:36 ERGIS EGS Skup akcji własnych 3,98 +1,01
2018-07-26 19:25 ERGIS EGS Skup akcji własnych 3,92 +3,83
2018-07-19 08:11 ERGIS EGS Wstępne wyniki finansowe za II kwartał 2018 roku 3,80 -0,26
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics