Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

ETL Informacja o aneksie do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej.

2017-07-17 18:34:13
ETL Informacja o aneksie do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej.

Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany aneks nr 16 do Umowy Ramowej Linii Wielozadaniowej, zawartej 24 czerwca 2008 roku między Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26, zwanym dalej Bankiem a Viamind Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taborowej 20, zwanym dalej Kredytobiorcą, w której Emitent posiada 100% udziałów.

W ramach Umowy Linii Wielozadaniowej Bank udostępnia Kredytobiorcy:
- Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do kwoty 7.300.000,00 zł ( słownie: siedem milionów trzysta tysięcy złotych), okres kredytowania: do dnia 28.06.2019 r.

- Linię Gwarancyjną do kwoty 2.700.000,00 zł ( słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych), okres obowiązywania linii: do dnia 30.06.2020 r.

Oprocentowanie WIBOR 1M plus określona stawka na warunkach rynkowych.

Pozostałe warunki nie odbiegają od innych tego rodzaju transakcji rynkowych oraz są podobne do dotychczas obowiązujących.

Zabezpieczeniem powyższej wierzytelności jest przystąpienie Emitenta do długu, weksel własny In blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie właściwych przepisów prawa bankowego, jak również weksel i deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta.

Odpowiedzialność Emitenta wobec Banku obejmuje zobowiązania maksymalnie do wysokości
20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) i obowiązuje do dnia 30.06.2023 roku.

Kryterium raportowania: transakcja dotycząca podmiotu powiązanego.

Podstawa prawna: § 5, ust.1, pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics