Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

FOT Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

2017-08-12 00:00:27
FOT Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku wpłynęło od pełnomocnika Państwa Lucyny i Bogdana Fota zawiadomienie o następującej treści:
,,Działając w imieniu Lucyny i Bogdana małżonków Fota (dalej ,,Akcjonariusz", ,,małżonkowie Fota"), stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że Akcjonariusz w wyniku transakcji zbycia akcji spółki Fota SA w upadłości likwidacyjnej (dalej ,,Spółka") z siedzibą w Gdyni w dniu:

(i) 9 sierpnia 2017 roku, zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 48,62 %.
Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 3 854 841 sztuk akcji Spółki, stanowiących 40,94 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 479 841 głosów co stanowiło 49,63% ogólnej liczby głosów.
Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 3 742 936 akcji Spółki co stanowiło 39,75% % udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 5 367 936 głosów co stanowiło 48,62% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

(ii) 10 sierpnia 2017 roku zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 47,12 %
Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 3 742 936 sztuk akcji Spółki, stanowiących 39,75 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 367 936 głosów co stanowiło 48,62% ogólnej liczby głosów.
Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 3 577 838 akcji Spółki co stanowiło 38% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 5 202 838 głosów co stanowiło 47,12 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

(iii) 11 sierpnia 2017 roku zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do 45,13 %
Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 3 577 838 sztuk akcji Spółki, stanowiących 38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 202 838 głosów co stanowiło 47,12% ogólnej liczby głosów.
Po zmniejszeniu w Akcjonariusz posiadał 3 358 004 akcji Spółki co stanowiło 35,66% % udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 4 983 004 głosów co stanowiło 45,13% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.


Reasumując Akcjonariusz posiada obecnie 3 358 004 akcje Spółki stanowiących 35,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4 983 004 głosów co stanowiło 45,13% ogólnej liczby głosów.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
Nie istnieją podmioty zależne od małżonków Fota posiadające akcje Spółki.
Nadto zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, z akcji, do których nabycia są uprawnieni są małżonkowie Fota, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy tj. warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Emitenta, wynosi 6.977.500 co stanowi 63,19 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.


Z poważaniem,
Dariusz Brodecki
radca prawny"

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics