Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

GTY Opóźniona informacja poufna na podstawie MAR

2018-01-03 23:48:14
GTY Opóźniona informacja poufna na podstawie MAR

Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną dotyczącą podpisania przez spółki pośrednio zależne umów licencji serwisów internetowych oraz cesji domen ("Umowy"). Podanie informacji poufnej do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 22 grudnia 2017 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej
Zarząd spółki Grupa Trinity S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 22 grudnia 2017 r. przez spółki Goldenmark S.A. Systems sp. k. oraz Mennica Wrocławska Centrum Dystrybucji sp. z o.o., spółki pośrednio zależne od Emitenta, ze spółkami Inwestycje Alternatywne Profit S.A. oraz Emonety.pl S.A. pakietu umów, w wyniku których spółki zależne od Emitenta nabyły prawa do domen, w ramach których działają określone serwisy internetowe należące do grupy kapitałowej Inwestycje Alternatywne Profit S.A. oraz licencje na okres 12 miesięcy do poszczególnych elementów tworzących serwisy internetowe zlokalizowane na tych domenach. Łączna wartość Umów wyniosła 1,44 mln zł. Spółkom zależnym od Emitenta przysługuje prawo odstąpienia od Umów do dnia 31.01.2018 r.

Przyczyny opóźnienia
Powodem opóźnienia przez Zarząd Grupy Trinity S.A. ujawnienia informacji poufnej jest fakt, że podpisanie Umów było częścią prowadzonego procesu inwestycyjnego mającego na celu stworzenie ram prawnych dla przejęcia przez Goldenmark S.A., spółkę zależną od Emitenta, pod warunkiem zawieszającym uzyskania zgody Prezesa UOKiK w postępowaniu koncentracyjnym, kontroli nad przedsiębiorstwem spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A., o którym Zarząd Emitenta poinformował w raporcie bieżącym nr 7/2017. W chwili podpisania Umów proces negocjacyjny dotyczący pozostałych elementów porozumienia nie był jeszcze zakończony. W ocenie Zarządu Emitenta ujawnienie informacji o Umowach w dniu ich podpisania mogłoby wpłynąć negatywnie na dalszy proces negocjacyjny. Drugim powodem opóźnienia informacji był fakt, że zgodnie z treścią Umów spółkom zależnym od Emitenta przysługiwało prawo odstąpienia od Umów do dnia 31.01.2018 r., który to zapis zawarto ze względu na możliwość rezygnacji w przypadku niepowodzenia rozmów w sprawie dalszej procedury przejęcia kontroli nad spółką Inwestycje Alternatywne Profit S.A. W ocenie Zarządu Emitenta przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości w dniu podpisania Umów mogłoby więc wprowadzić akcjonariuszy Emitenta w błąd co do rzeczywistego stanu rozmów w sprawie prowadzonego procesu inwestycyjnego. W dniu 03.01.2018 r. podpisana została umowa inwestycyjna, powód opóźnienia informacji został więc w tym dniu wyczerpany.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics