Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

KGH Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018

2018-01-19 12:35:58
KGH Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

I. Raporty okresowe za 2017 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2017 rok - 15 marca 2018 roku;
2. Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok - 15 marca 2018 roku;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej - 15 marca 2018 roku.

II. Raporty okresowe za 2018 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku;
- za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku - 16 sierpnia 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:
a) Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie") i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych;
b) Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2018 roku, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia;
c) Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia i tym samym nie będzie przekazywała odrębnego raportu półrocznego.


Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics