Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

MTR Podpisanie aneksów do umów

2017-07-17 22:26:11
MTR Podpisanie aneksów do umów

Zarząd Spółki Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu EBI nr 14/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku oraz raport ESPI nr 12/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku informuje, że w dniu 17 lipca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 2 do umowy o Multilinie nr K00367/16 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 kwietnia 2016 roku z Bank Zachodni WBK S.A. Aneks nr 2 stanowi, iż spółka zależna Emitenta Aaltonen Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustaliła kwotę limit do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwóch milionów złotych) kredytu w rachunku bieżącym do dnia 31 października 2017 roku.
Zabezpieczeniem Umowy w postaci są:
- poręczenia Spółek grupy kapitałowej, tj. Motoricus S.A. MotoricusCom sp.z o.o. oraz Motoricus Service sp. z o.o.,
- gwarancję 'De minimis" do wartości 3,0 mln złotych oraz
- hipotekę na nieruchomości Spółki Radial s.j.

Ponadto w dniu 17 lipca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 1 do umowy o limit na gwarancje nr K01056/16 z dnia 10 listopada 2016 r., w którym spółka zależna Emitenta Aaltonen Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Zachodni WBK S.A. postanowiły rozwiązać umowę. Jednocześnie Strony oświadczyły, że nie będą występowały z żadnymi roszczeniami mającymi związek z rozwiązaną Umową. W związku z rozwiązaniem umowy Bank wyraził zgodę na zwolnienie wszystkich zabezpieczeń ustanowionych w jej wykonaniu.

Motoricus Spółka Akcyjna przekazuje niniejsze informacje, gdyż realizacja przedmiotowej umowy może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz tworzonej przez niego Grupy Kapitałowej.

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics