Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

OTM Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2017-07-17 23:16:27
OTM Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 lipca 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA o następującej treści:

,,Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 t.j.) informujemy, iż w związku z transakcjami zbycia akcji spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. (,,Spółka") z siedzibą w Otmuchowie, zawartymi w dniu 5 lipca 2017 r., Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (,,Aviva OFE") zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.
Przed dokonaniem rozliczenia transakcji Fundusz na dzień 5 lipca 2017 roku Aviva OFE posiadał 861.556 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,76% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 861.556 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,76% ogólnej liczby głosów.
Po rozliczeniu ww. transakcji i sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Spółki, na dzień 6 lipca 2017 roku Aviva OFE nie posiadał już żadnych akcji Spółki, które uprawniałyby Aviva OFE do głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki."

Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics