Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

NVA Zawarcie warunkowych przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w spółkach celowych

2018-02-14 15:31:32
NVA Zawarcie warunkowych przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w spółkach celowych

Zarząd P.A. NOVA S.A. (,,Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 14.02.2018 r. do siedziby Spółki wpłynęły następujące warunkowe przedwstępne umowy sprzedaży udziałów zawarte pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Sprzedającym i Peppercorn Properties Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Kupującym:
1) warunkowa przedwstępna umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o., która jest właścicielem parku handlowego w Krośnie,
2) warunkowa przedwstępna umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST 3 Sp. z o.o., która jest właścicielem parku handlowego w Myszkowie.
Zawarcie w/w umów stanowi następstwo listu intencyjnego, o podpisaniu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2017 z dnia 22.05.2017 r.
Nabywcą udziałów w spółkach zostanie Peppercorn Properties Sp. z o.o. lub inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wskazana przez Kupującego.
Strony ustaliły, że wartość transakcji zostanie określona w oparciu o uzgodnioną wartość nieruchomości skorygowaną o saldo pozostałych aktywów i zobowiązań spółek, w tym zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i z tytułu pożyczek otrzymanych od Emitenta według stanu na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.
Strony ustaliły, że przyrzeczone umowy sprzedaży zostaną zawarte do dnia 30.04.2018 r.
Warunkiem zawarcia przyrzeczonych umów sprzedaży udziałów jest między innymi pozytywne zakończenie procesu due diligence oraz akceptacja transakcji przez bank kredytujący spółkę celową.

Szczegółowe warunki przedmiotowych Umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-02-05 16:09 PANOVA NVA Zgłoszenie przez PKP roszczenia z gwarancji dobrego wykonania 22,00 -1,36
2018-01-25 16:08 PANOVA NVA Umowa na wykonanie robót Umowa na wykonanie robót budowlanych 21,70 +0,46
2018-01-19 13:10 PANOVA NVA Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku 21,60
2017-12-28 15:58 PANOVA NVA Zawarcie umowy o roboty budowlane 23,00 -0,04
2017-12-22 14:12 PANOVA NVA Zawarcie umowy kredytowej 23,27 +0,73
Późniejsze komunikaty
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics