Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PPS Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych

2017-11-15 08:24:59
PPS Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. (,,Spółka") informuje o przystąpieniu, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 24 z dnia 25 kwietnia 2017 r., do nabycia przez Spółkę akcji własnych Spółki i podjęciu decyzji o ogłoszeniu w tym celu oferty zakupu akcji własnych (,,Oferta").

Oferta oraz związane z nią dokumenty zostanie opublikowana na stronie internetowej spółki http://www.pepees.pl/skup-akcji-wlasnych zakładka relacje inwestorskie

Przedmiotem Oferty będzie nie więcej niż 3.000.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela oznaczonych kodem PLPEPES00018, reprezentujące łącznie 3,16% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Oferowana cena wyniesie 1,20 zł za akcję. Oferta będzie skierowana do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Oferta zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Oferta zostanie ogłoszona 15 listopada 2017 r. Zapisy w ramach Oferty będą przyjmowane w okresie od 17 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r. Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji w wyniku Oferty to 8 grudnia 2017 r. Spółka będzie miała prawo do odstąpienia od Oferty zarówno przed jak i po jej rozpoczęciu.

Szczegółowe zasady i warunki oraz informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Oferty zostaną przedstawione w dokumentacji Oferty zamieszczonej na stronie internetowej Spółki. Oferta nie będzie stanowiła wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki
Pobierz załącznik 1
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics