Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

TPE Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2018 r. i II kwartał 2018 r.

2018-08-02 15:19:07
TPE Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I półrocze 2018 r. i II kwartał 2018 r.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. (,,Emitent") przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. (,,Grupa TAURON") za I półrocze 2018 r. oraz za II kwartał 2018 r.
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) I półrocze 2018 r.

Przychody ze sprzedaży: 9 202 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 187 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Wydobycie: (66) mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 592 mln zł
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 329 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 326 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 948 mln zł
Zysk brutto: 719 mln zł
Zysk netto: 563 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 480 mln zł

(b) II kwartał 2018 r.

Przychody ze sprzedaży: 4 377 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 895 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Wydobycie: (76) mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 126 mln zł
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 691 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 149 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 73 mln zł
Strata brutto: (73) mln zł
Strata netto: (74) mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 912 mln zł

Dług netto na 30 czerwca 2018 r.: 8 419 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2018 r.: 2,3x

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) I półrocze 2018 r.

Produkcja węgla handlowego: 2,53 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 2,50 mln ton
Produkcja energii elektrycznej brutto: 7,55 TWh
Produkcja ciepła: 6,73 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej: 26,01 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 25,00 TWh)
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 17,20 TWh

(b) II kwartał 2018 r.

Produkcja węgla handlowego: 1,10 mln ton
Sprzedaż węgla handlowego: 1,07 mln ton
Produkcja energii elektrycznej brutto: 3,62 TWh
Produkcja ciepła: 1,05 PJ
Dystrybucja energii elektrycznej: 12,59 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,09 TWh)
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 7,93 TWh


Istotne czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2018 r. (w porównaniu z II kwartałem 2017 r.):
a) utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w segmencie Wydobycie w wysokości 733 mln zł, a także odwrócenie wcześniej utworzonych odpisów w segmencie Wytwarzanie w wysokości 345 mln zł. W konsekwencji nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (wartość netto odpisów) wyniesie 388 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 303 mln zł. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 25/2018 z 27 lipca 2018 r.

b) koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w II kwartale 2018 r. o 126 mln zł. W II kwartale 2017 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 3 mln zł (brak wpływu na EBITDA).


Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2018 r. którego publikację zaplanowano na 22 sierpnia 2018 r.

Wczesniejsze komunikaty
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-10-02 16:05 TAURONPE TPE Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia farm wiatrowych 1,79 -0,56
2018-08-22 18:04 TAURONPE TPE PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 2,02 +1,49
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics