Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Konsorcjum Stali miało 2,5 mln zł zysku netto, 4,24 mln zł zysku EBIT w II kw.

0
Podziel się:

Konsorcjum Stali odnotowało 2,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 5,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum Stali miało 2,5 mln zł zysku netto, 4,24 mln zł zysku EBIT w II kw.

Zysk operacyjny wyniósł 4,24 mln zł wobec 9,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 425,35 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 450,82 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 3,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 851,05 mln zł w porównaniu z 911,87 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze 2019 roku charakteryzowało się niższą dynamiką sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Popyt na wyroby hutnicze był mniejszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego głównie ze względu na spowolnienie gospodarcze w całej Unii Europejskiej oraz wysokimi poziomami zapasów zgromadzonych przez odbiorców emitenta na początku 2019 roku. Z dostępnych emitentowi informacji wynika, że zużycie jawne stali w Polsce za pięć miesięcy 2019 r. spadło o 10% w stosunku do roku ubiegłego (inf. za HIPH). Najbardziej widoczny spadek zużycia stali zanotowała między innymi motoryzacja i przemysł AGD, konsumujący głównie wyroby płaskie. Natomiast branża budowlana kontynuuje wysoki i stabilny poziom zużycia stali zbrojeniowej (za sześć miesięcy 2019 roku wzrost produkcji montażowo- budowlanej wynosił 7,0% (dane za HIPH))
" - czytamy w raporcie.

W I półroczu 2019 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 całkowite przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w ujęciu wartościowym zanotowały spadek o 60 822 tys. zł, tj. 6,67%. W grupie produktów nastąpił spadek przychodów o 4,57% tj. o 14 526 tys. zł, natomiast przychody ze sprzedaży towarów zmniejszyły się o 7,86%, tj. o 46 636 tys. zł. Nieco niższa była dynamika zmniejszenia sprzedaży w ujęciu tonażowym w okresach porównawczych. W pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. łączny wolumen sprzedaży wyniósł 331,38 tys. ton i był niższy od analogicznego okresu roku 2018 r. o ok. 16,32 tys. ton, tj. o 4,69%, podano także.

"Zanotowane spadki przychodów ze sprzedaży i wolumenów to efekt sytuacji na rynku stali z dominującą tendencją spadkową cen wyrobów hutniczych w analizowanym okresie, która rozbudzała oczekiwania rynku na dalsze obniżki cen i wpływała na ograniczenie popytu" - wyjaśniono.

Struktura asortymentowa sprzedaży w porównywalnych okresach była porównywalna. Przychody ze sprzedaży towarów stanowiły w I półroczu 2019 r. 64,25% całkowitych przychodów ze sprzedaży, zaś w okresie porównawczym 65,08%. Wśród przychodów ze sprzedaży towarów w 2019 r. nadal, podobnie jak w okresach minionych, największy udział stanowiły przychody uzyskane ze sprzedaży prętów żebrowanych - było to ok. 27% w całkowitych przychodach ze sprzedaży, czytamy dalej.

"Grupa kapitałowa Konsorcjum Stali S.A. patrzy z umiarkowanym optymizmem na kolejne okresy. Polska jako członek Unii Europejskiej pozostaje pod wpływem zarówno wewnętrznych problemów UE (pogarszająca się sytuacja w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Włoszech) jak również globalnych konfliktów przybierających charakter wojny handlowej na linii Stany Zjednoczone-Chiny, której skutki odbijają się na rynkach międzynarodowych" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 4 mln zł wobec 16,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)