Notowania

transport
14.01.2019 09:33

KPMG i PZPM: Menedżerowie rynku moto coraz gorzej oceniają sytuację w branży

Przedstawiciele firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku coraz gorzej oceniają sytuację panującą w branży. Wyniki badania KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) "Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych" wskazują, że 65% przedstawicieli dystrybutorów oraz 80% przedstawicieli producentów obecnych na polskim rynku motoryzacyjnym pozytywnie ocenia obecną sytuację panującą w branży. Wskaźnik zadowolenia w porównaniu do poprzedniej edycji badania z połowy 2018 r. spadł jednak w obu grupach - o 6 pkt proc wśród przedstawicieli firm dystrybuujących oraz o 2 pkt w grupie menedżerów firm zajmujących się produkcją pojazdów oraz zabudowy i części samochodowych.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Przedstawiciele firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku coraz gorzej oceniają sytuację panującą w branży. Wskaźnik nastrojów menedżerów oceniających bieżącą sytuację wynosi 83/100, co oznacza spadek o 3 pkt proc. w porównaniu z poprzednią edycją badania. Wśród przedstawicieli firm przeważają również pesymistyczne nastroje dotyczące zarówno przyszłości branży oraz przyszłej sytuacji gospodarczej w Polsce. Pogorszenia sytuacji branży motoryzacyjnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy częściej spodziewają się przedstawiciele firm produkcyjnych" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem menedżerów zatrudnionych w firmach motoryzacyjnych, sytuacja w branży w ciągu najbliższego roku będzie gorsza niż 2018 roku. Zaledwie 18% przedstawicieli firm dystrybuujących uważa, że w ciągu roku sytuacja w branży ulegnie poprawie lub zdecydowanej poprawie. W przypadku firm produkcyjnych, poprawy sytuacji branży motoryzacyjnej w ciągu 12 miesięcy spodziewa się 20% przedstawicieli (spadek o 3 pkt. proc.) w stosunku do poprzedniej edycji badania, podano również.

Przyszłość branży zdecydowanie gorzej oceniają przedstawiciele firm produkcyjnych, wśród których aż 40% spodziewa się pogorszenia lub zdecydowanego pogorszenia sytuacji branży motoryzacyjnej w Polsce. W przypadku przedstawicieli firm dystrybuujących takie zdanie wyraża 35% respondentów.

Gorsze nastroje panujące wśród firm zajmujących się produkcją można zauważyć również w przypadku oceny sytuacji gospodarczej w Polsce. Już blisko połowa przedstawicieli producentów (46%) spodziewa się także pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju w ciągu najbliższego roku, z czego 13% uważa, że sytuacja gospodarcza Polski ulegnie zdecydowanemu pogorszeniu. Nieco mniejszy pesymizm jest widoczny wśród firm zajmujących się dystrybucją, gdzie 27% respondentów spodziewa się pogorszenia lub zdecydowanego pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce, wskazano także.

"Wskaźnik PMI dla polskiego sektora wytwórczego w ostatnich dwóch miesiącach ub. roku spadł poniżej 50 punktów, co zapowiada spowolnienie aktywności gospodarczej w produkcji. Nieznaczne, ale jednak widoczne pogorszenie obecnych nastrojów w branży wiąże się również ze słabszymi wynikami rejestracji pojazdów w Europie Zachodniej - co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na części i podzespoły dla zakładów produkcyjnych w Polsce i w Europie. Niepokoi tak wyraźny spadek nastrojów oceny przyszłości branży i ogólnej sytuacji gospodarczej, który może być również powiązany ze spotykanymi coraz częściej w mediach zapowiedziami o spodziewanym w najbliższych latach spowolnieniu gospodarczym, do którego branża motoryzacyjna zaczyna się już mentalnie przygotowywać" - powiedział prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.

Pomimo obaw wyrażanych przez część menedżerów na temat nadchodzącej koniunktury połowa przedstawicieli zarówno dystrybutorów, jak i producentów w najbliższych 6 miesiącach planuje zwiększyć poziom sprzedaży. 57% przedstawicieli producentów oraz 41% dystrybutorów planuje zwiększyć przychody. Dodatkowo czterech na dziesięciu dystrybutorów w ciągu najbliższego półrocza planuje zwiększyć poziom zatrudnienia w sieci oraz liczbę serwisów. Z kolei 43% przedstawicieli firm zajmujących się produkcją planuje zwiększyć poziom zatrudnienia, a 7% respondentów przyznało, że w najbliższych 6 miesięcy zamierza zdecydowanie zmniejszyć nakłady inwestycyjne, podano.

"Bardzo istotne są wskaźniki oceny przyszłej sytuacji branży motoryzacyjnej, gdzie aż 40% przedstawicieli firm produkcyjnych oczekuje pogorszenia lub znacznego pogorszenia sytuacji branży. Dystrybutorzy równie pesymistycznie oceniają przyszłość sektora - aż 35% z nich jest zdania, że w ciągu następnych 12 miesięcy sytuacja się pogorszy. W obu grupach wskaźnik przyszłej sytuacji branży spadł poniżej 50 punktów, co oznacza przewagę nastrojów pesymistycznych nad optymistycznymi" - dodał partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce Mirosław Michna.

Poproszeni o wskazanie kluczowych wyzwań, które będą stały przed firmami motoryzacyjnymi w ciągu najbliższych 6 miesięcy, blisko 8 na 10 przedstawicieli firm dystrybucyjnych (78% wskazań) wskazuje na zagadnienia związane z kosztami pracy. Niewiele mniej menedżerów - 75% wskazało, że trudności może im sprawić dostęp do pracowników technicznych, natomiast dla 53% firm dystrybuujących wyzwaniem będą nowe regulacje prawne. Również problemy kadrowe, a konkretnie dostęp do pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz nowe regulacje prawne, będą stanowiły istotne wyzwania dla 64% firm produkcyjnych. Na kolejnych miejscach respondenci wymienili wyzwania związane z dostępem do pracowników produkcyjnych, kosztami pracy oraz sytuacją polityczno-gospodarczą kraju, podsumowano.

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w grudniu 2018 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 50 respondentów.

Tagi: transport, logistyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz