Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

Larq miał 12,55 mln zł straty netto z działalności kont. w I kw. 2020 r.

0
Podziel się

Larq odnotował 12,55 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wobec 6,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Larq miał 12,55 mln zł straty netto z działalności kont. w I kw. 2020 r.
(Flickr)
bCZKFoTF

Strata operacyjna wyniosła 22,34 mln zł wobec 8,24 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 74 tys. zł w I kw. 2020 r. wobec 88 tys. zł rok wcześniej.

Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wyniósł -21,66 mln zł wobec -7,29 mln zł rok wcześniej.

bCZKFoTH

"Kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągane przez spółkę wyniki finansowe jest 'wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy'. W I kwartale 2020 roku osiągnięty przez spółkę wynik jest pochodną istotnego spadku wyceny aktywów, głównie udziałów Larq FM, co było wynikiem spadku wartości godziwej aktywów netto przypadających na certyfikaty inwestycyjne Funduszu [ Larq Growth Fund I FIZ] stanowiących główne aktywo Larq FM. Spadek wartości godziwej certyfikatów Funduszu jest z kolei wynikiem spadku wyceny poszczególnych aktywów Funduszu w postaci akcji i udziałów w spółkach. Wycena stanowiących aktywa Funduszu akcji i udziałów w spółkach niebędących spółkami publicznymi dokonywana jest metodą porównawczą, a tym samym wpływ na tą wycenę ma w szczególności sytuacja makroekonomiczna, w tym kryzys związany z pandemią wirusa COVID-19. Natomiast w odniesieniu do spółek publicznych wycena dokonywana jest w oparciu o kurs akcji z dnia, na który dokonywana
jest wycena" - czytamy w raporcie.

Największy wpływ na osiągnięty wynik spółki ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy miał spadek o 36,24% wyceny spółki Synergic Sp. z o.o., który jest bezpośrednią pochodną spadku wyników jakie osiągnęły spółki porównywalne przyjęte do wyceny tego aktywa w pierwszym kwartale 2020 roku oraz spadek kursów ich akcji, które również wprost wpływają na wynik wyceny spółki Synergic Sp. z o.o. Analogiczne powody wskazane powyżej były przyczyną spadku wyceny o 38,7% udziałów aktywa w postaci spółki Youlead Sp. z o.o. Ponadto na wyniki Spółki wpływ miał również spadek wartości akcji Nextbike Polska S.A. - spadek o 3,4 zł na każdej akcji, w których posiadaniu jest zarówno bezpośrednio spółka oraz Larq FM jako 100-proc. posiadacz certyfikatów Funduszu, podano także.

Na dzień 31 marca 2020 roku spółka wycenia w wartości godziwej przez wynik finansowy następujące aktywa:

o spółki zależne:

bCZKFoTN

Larq Fund Management sp. z o.o. (udział LARQ 100% w kapitale),

Adinnovation sp. z o.o. (udział Larq 100% w kapitale),

Aponadto Sp. z o.o. (dawniej: CAM Media Creative Works sp. z.o.o.) (udział Larq 100% w kapitale),

Intelisoft sp. z o.o. (udział Larq 51% w kapitale),

bCZKFoTO

Media Power sp. z o.o. (udział Larq 100% w kapitale),

AWL VIII sp. z o.o. (udział Larq 100% w kapitale),

o należące do Larq akcje spółek notowanych:

Nextbike Polska SA (udział Larq 3,04% w kapitale)

bCZKFoTP

Spółka zależna Larq Fund Management sp. z.o.o. (Larq FM) posiada 100% certyfikatów funduszu inwestycyjnego Larq Growth Fund I FIZ, na którego aktywa składają się m.in. akcje i udziały w spółkach (aktywa FIZ):

Nextbike Polska SA (41,92% w kapitale),

Brand 24 SA (33% w kapitale),

Synergic sp. z o.o. (100% w kapitale)

bCZKFoTQ

Youlead sp. z o.o. (51% w kapitale)

Triggo SA (1,5% w kapitale), podano także.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury.

bCZKFoUi
media
telekomunikacja
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)