Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Libet ma umowę czasowego niedochodzenia wierzytelności przez banki

0
Podziel się

Libet oraz Libet 2000 zawarły z ING Bankiem Śląskim, mBankiem, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim, Santander Bank Polska oraz SGB-Bank umowę dotyczącą czasowego niedochodzenia wierzytelności, podał Libet w zawiadomieniu o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej. Na dzień publikacji raportu umowa obowiązuje do 29 marca lub pełnej spłaty wierzytelności lub daty rozwiązania umowy.

Libet ma umowę czasowego niedochodzenia wierzytelności przez banki
bDXTMMRN

"Zgodnie z treścią umowy, banki zobowiązały się względem spółki m.in. do niewypowiadania umów dotyczących finansowania, niepodejmowania jakichkolwiek czynności egzekucyjnych w odniesieniu do przysługujących im wierzytelności i nieżądania od spółki jakichkolwiek płatności lub spłaty zobowiązania wynikającego lub związanego z wierzytelnościami im przysługującymi oraz niepodejmowania innych czynności zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do dokonania ww. czynności" - czytamy w komunikacie.

Powyższe zobowiązanie banków dotyczy tzw. okresu obowiązywania, tj. okresu od dnia wejścia w życie umowy (20.12.2018 r.) do wcześniejszej z następujących dat: pełnej spłaty wierzytelności banków, terminu końcowego (na dzień publikacji niniejszego raportu: 29.03.2019 r.) lub daty rozwiązania umowy. Zawarcie umowy było jednym z działań podjętych przez spółkę w ramach przeglądu opcji strategicznych, podano w informacji.

"Podpisanie umowy było poprzedzone negocjacjami z bankami, w szczególności otwierającym spotkaniem negocjacyjnym w dniu 23 października 2018 r. Jednocześnie należy wskazać, że przyczyną opóźnienia publikacji przedmiotowych informacji (zarówno faktu prowadzenia negocjacji jak i podpisania umowy), była ochrona prawnie uzasadnionych interesów spółki, tj. potencjalnie negatywny wpływ podania tej informacji do wiadomości publicznej na możliwość przeprowadzenia transakcji zbycia aktywów w ramach przeglądu opcji strategicznych spółki, w szczególności na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży aktywów" - czytamy dalej.

bDXTMMRP

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Prowadzi obecnie produkcję na terenie 14 zakładów w całym kraju. Spółka prowadzi

także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2017 r. wyniosły 288,21 mln zł.

bDXTMMSq
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)