Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

Maksymalny koszt zasiłku opiekuńczego za okres od 18 I do 31 I to 1,9 mld zł

0
Podziel się

Szacunkowy maksymalny koszt dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wypłacanego za okres od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 roku to 1,9 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Maksymalny koszt zasiłku opiekuńczego za okres od 18 I do 31 I to 1,9 mld zł
(Flickr)
bDJypTcl

Rozporządzenie to zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie.

"Szacunkowy maksymalny skutek wypłaty z FUS dodatkowego zasiłku opiekuńczego osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna, zakładając, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany przez 14 dni - od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., wyniesie ok. 1,9 mld zł" - czytamy w materiale.

Szacunkowy maksymalny skutek dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8 przez okres 14 dni wynosi ponad 1,5 mld zł. Skutki wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez 14 dni z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi szacuje się na kwotę ok. 290 mln zł, a koszt wypłaty - w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna - na kwotę ok. 18 mln zł

bDJypTcn

Skutki finansowe wyszacowane zostały przy następujących założeniach: liczba dzieci (dane GUS 2017/2018 - opracowanie Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/2018): - do lat 8 - 1 909 638; - przec. liczba dzieci w rodzinie - 1,5; - przec. wysokość zasiłku opiekuńczego - 86,3 zł; - okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - 14 dni.

"Maksymalny skutek finansowy został wyszacowany przy założeniu, że wszyscy uprawnieni skorzystają z przysługującego im prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Skutek ten zależy od rozwoju epidemii, liczby zachorowań oraz od konieczności wprowadzania kolejnych ograniczeń, w tym zamykania lub ograniczenia funkcjonowania placówek zapewniających opiekę dzieciom i osobom niepełnosprawnym" - podano także.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku niemożności zapewnienia dzieciom lub niepełnosprawnym osobom opieki ze względu na nieprzewidziane zamknięcie placówki lub konieczność wprowadzenia jej ograniczonego funkcjonowania mimo jej otwarcia (zamknięcie klasy lub oddziału) z powodu pandemii, stąd też zostały podane maksymalne szacowane skutki finansowe.

"Trudno obecnie oszacować skalę tego zjawiska, ze względu na stan epidemiologiczny panujący w Polsce i zmieniającą się codziennie skalę zakażeń COVID-19" - podano w OSR.

bDJypTct

Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

bDJypTcO
forex
giełda
wiadomości
Źródło:
KOMENTARZE
(0)