Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

MF: Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych rozpocznie prace w II kw.

0
Podziel się:

W Ministerstwie Finansów w II kw. br. rozpocznie prace Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych z udziałem wszystkich podmiotów zainteresowanych dialogiem na ten temat, poinformował resort. Pierwsze spotkanie ma dotyczyć rynku wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz produktów nowatorskich.

MF: Forum Opodatkowania Wyrobów Akcyzowych rozpocznie prace w II kw.
bEEcIjoB

"Forum będzie miejscem, które posłuży podsumowaniu doświadczeń rynku i administracji płynących z pierwszego półrocza poboru akcyzy od nowych kategorii wyrobów, tj. płynów do e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich. Wobec obecnych dyskusji, chcemy jak najszybciej powrócić do konsultacji społecznych z branżą, aby odpowiedzieć na wskazywane przez nią potrzeby. W ten sposób chcemy opracować najbezpieczniejsze rozwiązania, najlepiej reprezentujące interesy polskiego rynku wyrobów nowatorskich, e-papierosów oraz tradycyjnych wyrobów tytoniowych" - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski, cytowany w komunikacie.

Tematem pierwszego spotkania w ramach forum ma być m.in. rewizja dyrektywy tytoniowej, przewidująca harmonizację akcyzy od wyrobów nowatorskich i płynu do e-papierosów. Komisja Europejska została zobligowana przez Radę UE do tego, aby skorzystała z doświadczeń państw członkowskich.

W ramach tematycznych grup roboczych (e-papierosy, wyroby nowatorskie, wyroby tytoniowe), nad rozwiązaniami dyskutować będą m.in. przedstawiciele MF i Krajowej Administracji Skarbowej, przedsiębiorstwa i branża doradcza. Efektem prac będą propozycje rozwiązań możliwych do zaprezentowania na poziomie unijnym, uwzględniających optykę i doświadczenia wszystkich podmiotów.

bEEcIjoD

Według danych Komisji Europejskiej, w 17 z 18 państw członkowskich Unii Europejskiej, w których te produkty podlegają akcyzie, wysokość akcyzy powiązana jest z masą gotowego wyrobu. Na podobny sposób opodatkowania zdecydowała się Polska. Obowiązująca od 1 października 2020 r. stawka akcyzy plasuje Polskę w Europejskiej średniej, a jej wysokość jest porównywalna z tą obowiązującą u naszych południowych sąsiadów, m. in. w Czechach i na Słowacji. Na opodatkowanie w odmienny sposób, tj. od liczby sztuk, zdecydowało się zaledwie jedno państwo - Węgry.

"Ujednolicenie zasad opodatkowania wyrobów nowatorskich w Unii Europejskiej to proces, który rozpocznie się w IV kwartale br. Statystycznie rzecz biorąc, największe szanse ma ten model, który działa w większości krajów Europy i który już teraz zastosowaliśmy w Polsce. Z tego względu wprowadzanie teraz zmian sposobu opodatkowania, które w perspektywie miesięcy mogą być nieaktualne, generowałoby chaos legislacyjny i wysokie koszty dostosowawcze po stronie przedsiębiorców. Priorytetem Polski jest aktywny udział w pracach na forum UE, tak by ich efektem był taki model opodatkowania, który będzie gwarantował efektywność poboru, niewielkie ryzyko ewentualnych nadużyć i niskie koszty obsługi po stronie podatników. Stanowisko prezentowane przez Polskę będzie efektem konsultacji z branżą przeprowadzonych w ramach Forum" - dodał Sarnowski.

Pobierany w Polsce podatek od płynu do e-papierów nie odbiega od europejskiej średniej. Wyższą stawkę (od 0,18 do 0,32 euro za 1 ml) stosuje 5 z 13 krajów UE, gdzie zostały one objęte akcyzą, tj. Słowenia, Szwecja, Estonia, Finlandia i Portugalia. W Danii toczą się prace legislacyjne, które zakładają opodatkowanie od 1 lipca 2022 r. Na podobnym do Polski poziomie (od 0,1 do 0,13 euro za 1 ml płynu) stawki określiły 4 kraje tj. Grecja, Rumunia, Cypr i Litwa, a dalsze 4 wdrożyły stawki o symbolicznej wysokości, tj. w przedziale od 0 (Chorwacja) do 0,08 euro za 1 ml (Włochy).

Sarnowski przypomniał, że prace legislacyjne nad obecnym brzmieniem ustawy o akcyzie, prowadzone były przy aktywnym udziale branży. Opodatkowanie płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich zostało wprowadzone prawie 3 lata temu. Weszło ono w życie 1 lutego 2018 r., ale pobór akcyzy rozpocząć się miał dopiero z początkiem lipca 2020 r. Producenci wyrobów dostali więc długi czas na dostosowanie się do nowych przepisów.

bEEcIjoJ

Objęcie akcyzą nowych kategorii wyrobów oznacza dla ich producentów konieczność spełnienia szeregu wymogów, m. in. założenia składu podatkowego, złożenia zabezpieczenia czy oznaczenia wyrobów znakami akcyzy. Pandemia COVID-19 znacząco utrudniła ten proces, szczególnie mniejszym z producentów. 71 podmiotów rynkowych wystąpiło z apelem o wydłużenie czasu na dostosowanie ich działalności do końca 2020 roku. Niewystarczający poziom przygotowania branży do nowych regulacji potwierdziły organy Krajowej Administracji Skarbowej. W czerwcu 2020 r. w różnych stadiach procedowania znajdowały się aż 24 wnioski o uzyskanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Na początku września 2020 r. na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego czekał już tylko jeden podmiot.

Biorąc pod uwagę sytuację wynikającą z COVID-19, Ministerstwo Finansów odpowiedziało na postulaty małych i średnich producentów wyrobów akcyzowych. Zapadła decyzja o zaniechaniu poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich od 1 lipca do 30 września 2020 r., przypomniał Sarnowski.

"Były to kluczowe trzy miesiące, które pozwoliły wielu podmiotom z branży na przygotowanie się do spełnienia nowych obowiązków związanych z opodatkowaniem, m.in. na założenie składów podatkowych. Powyższe działania skutkowały udzieleniem znacznego wsparcia rynkowi ze strony państwa, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom, którzy wcześniej nie mieli doświadczenia w zakresie podatku akcyzowego" - podkreślił.

Ministerstwo Finansów przypomina, że 20 stycznia br. miało miejsce pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Projekt został przekazany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Zawiera on pakiet kilkunastu rozwiązań, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi, w szczególności skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi, suszem tytoniowym, paliwami opałowymi i żeglugowymi oraz sprowadzanymi do Polski samochodami osobowymi.

bEEcIjpe
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)