Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
transport
26.06.2020 17:38

Newag miał 32,57 mln zł zysku netto, 55,78 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Newag odnotował 32,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 47,3 mln zł wobec 4,25 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 55,78 mln zł wobec 13,2 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 269,07 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 141,53 mln zł rok wcześniej.

"Na ww. wyniki grupy główny wpływ miała zdecydowanie wyższa, w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach, wielkość przychodów ze sprzedaży, co jest rezultatem bardziej równomiernego rozłożenia się planów sprzedaży w okresie 2020 roku w porównaniu do poprzednich lat. Pozostałe czynniki mające wpływ na wyniki grupy (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego) przedstawiają się następująco:

wysokość zrealizowanych przychodów ze sprzedaży będąca pochodną zawartych kontraktów i uzgodnionych harmonogramów realizacji dostaw,

wartość marży na sprzedaży, która wyniosła 69,7 mln zł (+50,5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego); w ujęciu procentowym marża wzrosła o 12,3 punktów procentowych do 25,9%. Osiągnięta marża jest pochodną struktury produktów sprzedanych w I kwartale 2020;

niewielki wzrost kosztów zarządu o 839 tys. zł;

ujemny wynik na działalności operacyjnej (-2,65 mln zł) głównie z sprawą kar umownych (2,9 mln zł);

ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 5,9 mln zł (-3,75 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 31,12 mln zł wobec 1,45 mln zł straty rok wcześniej.

"W ocenie zarządu, sytuacja finansowa grupy jest dobra, a wyniki I kwartału br. są zgodne z oczekiwanymi wartościami. Wolumen osiągniętych przychodów jest konsekwencją realizacji umownych harmonogramów dostaw pojazdów" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 896 mln zł w 2019 r.

Tagi: transport, logistyka, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz