Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Nowe kary za śmieci. Do 8 lat kary za porzucanie odpadów niebezpiecznych. Projekt zmian

4
Podziel się:

Podwyższenie do 5 tys. zł kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych oraz wprowadzenie kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania - zakłada projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, który trafił do konsultacji społecznych.

Nowe kary za śmieci. Do 8 lat kary za porzucanie odpadów niebezpiecznych. Projekt zmian
(PAP)

"Podjęcie prac nad projektem ustawy wynika przede wszystkim z konieczności wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obniżenia kosztów gospodarki odpadami oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Proponowane regulacje mają umożliwić gminom zastosowanie rozwiązań, które mogą wpłynąć na obniżenie kosztów odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.

W projekcie zawarto przepisy, które umożliwią obniżenie kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ich usprawnienie m.in.: podwyższenie maksymalnej stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych (ok. 23 zł za pojemnik/worek 120 l - obecnie 18 zł) oraz wprowadzenie przepisów umożliwiających złożenie oświadczenia o wyłączeniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Projekt zakłada także, że właściciele nieruchomości rekreacyjno-letniskowych rozliczaliby się z opłaty, jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika.

Planowane jest także wprowadzenie możliwości wydania decyzji ministra klimatu w sprawie odstępstwa dla poszczególnych gmin, w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98 w sprawie odpadów oraz wprowadzenie przepisów umożliwiających indywidualne rozliczanie mieszkańców w budynkach wielolokalowych z obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Ma to - jak wynika z uzasadnienia - umożliwić odejście przez gminy od tzw. odpowiedzialności zbiorowej.

Projekt zakłada podwyższenie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych (grzywna od 300 do 5 tys. zł), wprowadzenie administracyjnej kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami dla podmiotów, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru. Planowana jest też zmiana w Kodeksie karnym - za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania grozić ma kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

"Podwyższanie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej i gruntów polnych, będzie miało efekt prewencyjny i zmniejszy skalę zjawiska niewłaściwego postępowania z odpadami. Natomiast dodana sankcja w postaci administracyjnej kary pieniężnej za naruszenia dot. gospodarowania odpadami przez podmioty do tego nie uprawnione pozwoli na skuteczniejsze działania Inspekcji Ochrony Środowiska w obszarze zwalczania nielegalnych działań w gospodarce odpadami i będzie miało wymiar dyscyplinujący dla podmiotów działających w tej branży" - czytamy dalej.

Projekt wprowadza przepisy dot. zapewnienia przez gminy w pierwszej kolejności przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania (dzięki temu mniej odpadów powinno trafiać na składowiska, co ma zmniejszyć koszty gminy związane z zagospodarowaniem odebranych odpadów). Zmniejszone mają też zostać obciążenia dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczące pomiarów kontrolnych hałasu.

Ponadto zawarto rozwiązania, które usprawnią funkcjonowanie instalacji przetwarzających odpady komunalne poprzez umożliwienie magazynowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, paliwa alternatywnego oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa przez okres 3 lat oraz skrócenie czasu na podjęcie działalności objętej zezwoleniem z dwóch lat do roku.

Ceny oferowane przez instalacje za zagospodarowanie tony odpadów zmieszanych są zróżnicowane (zgodnie z danymi z ubiegłorocznego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów): 24 instalacje oferują cenę poniżej 300 zł, 63 instalacje - 300-400 zł, 22 instalacji - powyżej 400 zł, z czego 7 instalacji - powyżej 500 zł, a 6 instalacji z 7, które oferują najwyższą cenę jest położone w województwie mazowieckim, podano także.

Masz wiadomość? Skontaktuj się z nami przez #dziejesie

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(4)
Henio
3 lata temu
Mają spóźniony refleks ci rządzący, od tylu lat płoną śmieci, a oni teraz śmieszne kary będą nakładać. Miliony zarabiają ci co to zwożąz całej UE i świata.
www
3 lata temu
tylko 8 lat ...maksymalna kara powinna byc ok 20 lat i zależna od skali zjawiska to samo dotyczy mandatów za wysypywanie śmieci do lasów i na pola zależne od sakli zjawiska i powinno być do 50tys...
112
3 lata temu
pytanie po co była powołana straż miejska przypomnieć ?
Dołączcie
3 lata temu
do tego odpowiedzialność 20 lat za palenie wysypisk, czyli zacieranie śladów oraz ściąganie śmieci do kraju. Nie istnieje coś takiego jak legalne śmiecenie i skażanie odpadami własnego kraju, czy obcego.