Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 69,4% r/r do 23,7 mld zł w kwietniu

0
Podziel się

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 23,7 mld zł w kwietniu 2020 r., tj. wzrosła o 69,4% r/r, podała giełda.

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 69,4% r/r do 23,7 mld zł w kwietniu
bErASKrp

"Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w kwietniu 2020 r. o 71,4% r/r do poziomu 23,5 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w kwietniu 2020 r. 1,176 mld zł, o 71,4% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec kwietnia 2020 r. wyniosła 46 117,0 pkt i była o 23,3% niższa niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w kwietniu 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1 002% r/r do poziomu 1,101 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w kwietniu wzrosła o 1 176,6% r/r i wyniosła 1,086 mld zł, podano również.

W kwietniu 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 847,8 tys. szt., czyli o 104,8% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 133% r/r do poziomu 521,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 131,3% r/r do 206,4 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 12,5% r/r do 97,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 58,2% r/r do 23,2 tys. szt.

bErASKrr

W kwietniu 2020 r. zanotowano także wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 199% r/r do poziomu 268,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 812,5% r/r do 100,2 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 93,5 mld zł na koniec kwietnia 2020 r. wobec 90 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w kwietniu 2020 r. o 12,6% r/r do poziomu 213,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w kwietniu 2020 r. 18,4 mld zł wobec 33,3 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 44,6% r/r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w kwietniu 2020 r. wyniósł 24,6 TWh, co oznacza wzrost o 35,3% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 3,3% r/r do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 42,6% r/r do poziomu 21,8 TWh.

bErASKrx

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w kwietniu o 23,7% r/r do 13,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 10,1% do poziomu 2,1 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 32,6% r/r do poziomu 11,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w kwietniu 2020 r. 2,2 TWh, co oznacza spadek o 63,7% r/r. Kwietniowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne r/r z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r., zaznaczono.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 57,1% r/r osiągając w kwietniu 2020 r. poziom 16,4 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł w kwietniu 2020 r. o 63,2% r/r, do wolumenu 2 TWh.

bErASKry

Kapitalizacja 397 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec kwietnia 2020 r. wyniosła 439,4 mld zł (96,7 mld euro). Łączna kapitalizacja 445 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec kwietnia 2020 r. 827,8 mld zł (182,3 mld euro).

Na głównym rynku GPW w kwietniu 2020 r. zadebiutowała spółka Games Operators, której wartość oferty wyniosła 24,2 mln zł. Na rynku NewConnect w kwietniu 2020 r. zadebiutowały akcje spółki SimFabric (wartość oferty 0,6 mln zł).

W kwietniu 2020 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tak samo jak rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

bErASKrS
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)