Notowania

budownictwo
23.05.2019 17:45

Pekabex miał 6,84 mln zł zysku netto, 8,52 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Pekabex odnotował 6,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 9,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 8,52 mln zł wobec 13,5 mln zł zysku rok wcześniej.

"Spadek zysku operacyjnego związany jest głównie z pogorszeniem się koniunktury na rynku budowlanym, który wpłynął na zmniejszenie zakresu działalności oraz obniżenie marży w segmencie realizacja kontraktów prefabrykacja. Jednocześnie, w związku z rozpoczęciem w ubiegłym roku współpracy z dużymi firmami logistycznymi nastąpił znaczący wzrost obrotów w segmencie realizacja kontraktów - usługi budowlane, jak również wzrost wyniku tego segmentu (wzrost o 6 274 tys. zł). Wzrost marży w segmencie realizacja kontraktów - usługi

budowlane, poza zwiększeniem skali działalności, jest głównie wynikiem obniżenia kosztów realizacji i większej dostępności podwykonawców" - czytamy w raporcie.

Wynik EBITDA za I kwartał 2019 roku wyniósł 12 420 tys. zł i był niższy od EBITDA osiągniętego w I kwartale 2018 roku (16 862 tys. zł) o 26,3%. Rentowność netto sprzedaży wyniosła 3,8% i spadła w porównaniu do I kwartału 2018 roku, kiedy to osiągnęła poziom 6,1%. Zysk netto wyniósł 6 841 tys. zł wobec 9 944 tys. zł zysku netto wypracowanego w I kwartale 2018 roku, co stanowiło spadek o 31,2%, podano także.

Ograniczony poziom inwestycji w ocenie zarządu wynika z niepewności rynkowej co do rentowności przedsięwzięć planowanych przez inwestorów. Koszty robocizny, w tym podwykonawców, znacznie wzrosły w 2018 roku i potrzebna jest weryfikacja założeń i budżetów inwestycyjnych. Inwestorzy wskazują także na niepewność prawno-podatkową, skomplikowane procedury administracyjne, brak środków własnych na inwestycje i rozwój, niską dostępność terenów inwestycyjnych oraz brak planów zagospodarowania przestrzennego, wyjaśnia Pekabex.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 180,81 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 163,99 mln zł rok wcześniej.

"Wartość przychodów netto ze sprzedaży grupy w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosła 180 807 tys. zł i była wyższa o 16 816 tys. zł, tj. o 10,3% w porównaniu do przychodów netto pierwszego kwartału 2018 roku (163 991 tys. zł). Wzrost przychodów spowodowany jest głownie zwiększeniem obrotów w segmencie realizacji kontraktów - usługi budowlane (wzrost o 52 552 tys. zł)" - czytamy także.

"Zakres realizacji kontraktów w pierwszym kwartale 2019 roku znacząco różnił się od specyfiki kontraktów realizowanych w analogicznym kwartale 2018 roku. W pierwszym kwartale 2018 roku grupa miała w portfelu do realizacji duże i wysokomarżowe kontrakty w segmencie prefabrykacja, które nie są standardem w okresie zimowym. Brak podobnych kontraktów w pierwszym kwartale 2019 roku w połączeniu z ograniczeniem poziomu inwestycji na rynku przełożyło się negatywnie na wyniki osiągnięte przez grupę kapitałowa w tym okresie" - podsumowano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 1,7 mln zł wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz