Notowania

budownictwo
14.11.2019 11:30

Perzyna z GUS: Wzrost wartości dodanej spowolnił w przemyśle, budown. w III kw.

W przemyśle i budownictwie nastąpiło w III kw. br. dalsze spowolnienie wzrostu realnego wartości dodanej brutto - w przemyśle tempo to było niższe niż ogólna dynamiki wzrostu PKB (3,9% r/r), zaś w budownictwie - tempo to było zbliżone do dynamiki wzrostu PKB, poinformowała wicedyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Anita Perzyna.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Na podstawie dostępnych danych oceniamy, że w dwóch kluczowych segmentach gospodarki narodowej w przemyśle i budownictwie nastąpiło dalsze spowolnienie wzrostu realnego wartości dodanej brutto" - powiedziała Perzyna podczas spotkania z dziennikarzami.

"Oceniamy, że tempo wzrostu wartości dodanej brutto w przemyśle kształtuje się na poziomie nieco niższym od ogólnej dynamiki wzrostu PKB" - dodała.

Zwróciła uwagę, że w III kw. notujemy nieco wolniejsze tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu - jest to wzrost o 3,3% wobec 4,2% w II kw. "Obniżenie tempa wzrostu produkcji sprzedanej notujemy w kluczowych sektorach przemysłu" - podkreśliła.

"W III kw. nastąpiło również dalsze spowolnienie dynamiki wartości dodanej brutto w budownictwie, choć nie jest ono tak znaczące, jak w II kwartale br. Oceniamy, że tempo wzrostu wartości dodanej brutto w budownictwie kształtuje się na poziomie zbliżonym do wzrostu PKB" - powiedziała także Perzyna.

W okresie od stycznia do września wzrost produkcji budowlano-montażowej wyniósł 5,3% wobec 19,8% w analogicznym okresie ub. roku, zaznaczyła.

"Jeśli chodzi o handel, oceniamy, że wzrost realny wartości dodanej brutto będzie wyższy od ogólnej dynamiki wzrostu PKB. Sprzedaż detaliczna w III kw. wzrosła o 5,2% wobec 8,1 % w II kw." - wskazała także wicedyrektor.

GUS podał dziś, że Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,9% r/r w III kw. 2019 r.

GUS zrewidował dziś dane o wzroście PKB za I i II kw. tego roku. W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wzrost w I kw. br. wyniósł 4,8% (wobec wcześniejszych 4,7%), a w II kw. sięgnął 4,6% (wobec wcześniejszych 4,5%).

GUS opublikował dziś szybki szacunek PKB za III kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 30 listopada br.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, handel detaliczny, forex, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz