Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Pozbud przyjął główne założenia strategii na lata 2021-2023

0
Podziel się:

Pozbud przyjął główne założenia strategii na lata 2021-2023 zakładającej m.in. na rynku stolarki otworowej wzrost przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych do poziomu przekraczającego 100 mln zł rocznie w ciągu 5 lat, wejście na rynek usług budowlanych w segmencie hydrotechniki oraz na rynek odnawialnych źródeł energii i nie wyklucza także dokonania celowych akwizycji, podała spółka.

Pozbud przyjął główne założenia strategii na lata 2021-2023

"Zarząd spółki Pozbud informuje po analizie przeprowadzonej w związku ze zmianami właścicielskimi w akcjonariacie spółki, które miały miejsce w pierwszym półroczu 2020 roku, że zdecydował o głównych założeniach strategii, która będzie realizowana przez grupę kapitałową Pozbud w latach 2021 - 2023. Jednocześnie zarząd spółki zastrzega, że w związku z bieżącą sytuacją rynkową, strategia może ulec modyfikacjom, uzasadnionym ochroną interesów spółki oraz interesariuszy Pozbud" - czytamy w komunikacie.

Założenia do strategii grupy kapitałowej Pozbud na lata 2021-2023:

1) Rynki aktywności:

Rynek stolarki otworowej. Spółka Pozbud będzie kontynuować produkcję towarów premium na rynku stolarki otworowej pod marką slonawy. Celem strategicznym na rok 2021 jest przekonfigurowanie oferty profili okiennych, wzmocnienie udziału spółki w segmencie sprzedaży drzwi zewnętrznych oraz wznowienie działalności w segmencie sprzedaży drzwi wewnętrznych. Zarząd Pozbud zakłada sukcesywne zwiększanie w omawianym segmencie działalności przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych do poziomu przekraczającego 100 mln zł rocznie w ciągu 5 lat, w tym również poprzez wzmocnienie sprzedaży w kanale eksportowym oraz nawiązanie sojuszy z partnerami o zasięgu międzynarodowym.

Rynek specjalistycznych usług budowlanych. Spółka, poprzez podmioty zależne - SPC2 Sp. z o.o. oraz AGNES S.A. ma znaczący udział w realizowanym dla PKP PLK S.A. kontrakcie "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS". Celem strategicznym spółki jest uzyskanie założonych parametrów finansowych na realizowanym zgodnie z harmonogramem do roku 2023 kontrakcie, uzyskanie referencji umożliwiających kontynuowanie działalności w segmencie budowy infrastruktury światłowodowej. Jednocześnie zarząd nie wyklucza udziału w postępowaniach przetargowych związanych z udzieleniem zamówień w innych segmentach budownictwa infrastrukturalnego. Ponadto spółka zakłada wejście na rynek usług budowlanych w segmencie hydrotechniki oraz na rynek odnawialnych źródeł energii - poprzez powołanie w 2020 roku spółki zależne Pozbud Hydrotechnika Sp. z o.o. oraz Pozbud OZE Sp. z o.o., również w formule zawiązania współpracy z firmami i inwestorami działającymi w branży
hydrotechnicznej i inżynieryjnej.

Rynek deweloperski. Spółka planuje zakończyć sprzedaż zrealizowanego projektu Strzeszyn- Zacisze. Zarząd spółki nie wyklucza realizacji projektów deweloperskich w przyszłości, w przypadku uzasadnienia biznesowego takiej decyzji.

Nowe branże. Zarząd spółki podejmuje działania zmierzające do dalszej dywersyfikacji zakresu działalności, w tym na branżę przemysłu elektromaszynowego, nie wykluczając dokonania celowych akwizycji.

2) Zarządzanie: Zarząd Pozbud w okresie objętym strategią będzie kontynuować działania podjęte w II kwartale 2020 roku, zmierzające do wdrożenia systemów zarządzania w spółce i grupie kapitałowej, opartych o nowoczesną infrastrukturę IT, zapewniającą dostęp do bieżących i aktualnych danych zarządczych. Jednocześnie zarząd spółki planuje kontynuować reorganizację systemów zarządzania zakładem produkcyjnym w Słonawach, w celu dalszego podnoszenia efektywności procesów produkcji oraz zarządzania dostępnymi aktywami i zasobami.

3) Stabilność finansowa: Celem strategicznym zarządu spółki jest reorganizacja zadłużenia finansowego, zapewnienie stabilności finansowej spółki oraz grupy kapitałowej poprzez poprawę kluczowych wskaźników finansowych, kontynuację i nawiązanie współpracy z wiarygodnymi instytucjami finansowymi oraz optymalizację wykorzystania posiadanych aktywów, w tym przeprowadzenie racjonalnych dezinwestycji nieruchomości nie znajdujących zastosowania w prowadzonej działalności gospodarczej.

4) Odpowiedzialny biznes: Celem strategicznym zarządu spółki jest zrównoważony rozwój działalności grupy kapitałowej Pozbud z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów spółki i środowiska, w którym prowadzi działalność gospodarczą. Poszanowanie dla otoczenia, środowiska oraz partnerów i wzajemnych zobowiązań jest podstawową wartością zarządów i pracowników grupy Pozbud, podała spółka.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

budownictwo
nieruchomości
giełda
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)